Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 140/2019 - 345654-2019
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de gardiennage
Aanbestedende overheid:
Loterie nationale SA de droit public 0223.967.357_150

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79713000
Beschrijving:
Bewakingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Loterie nationale SA de droit public 0223.967.357_150 Rue Belliard 25-33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 2384957 _hidden_@nationale-loterij.be www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348004 LNL Services SA Rue Belliard 25-33 Bruxelles 1040 _hidden_@nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be Captains of Cycling SCRL Rue Belliard 25-33 Bruxelles 1040 _hidden_@nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be New Lotto Sports Organisation (NewLSO) SA Rue Belliard 25-33 Bruxelles 1040 _hidden_@nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gardiennage site De Brouckère

LN-FIN/PRO/2018.56-F03_0

Procédure négociée directe avec publication préalable.

Dans le cadre de «Lotto in the city», la Loterie nationale loue un bâtiment dans le centre de Bruxelles, place de Brouckère.

Afin d’assurer la sécurité des biens mobiliers, immobiliers, des personnes, ainsi que des opérations de tirage, la LN veut confier ces missions a une société de gardiennage.

Voir le cahier des charges et ses annexes. À télécharger via le site web e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332560

Les éventuelles questions/réponses et rectifications seront également publiées et mises à disposition sur ce même site web.

Veuillez donc consulter régulièrement le présent avis de marché.

Personne de contact: _hidden_@nationale-loterij.be

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 617872.33

Dans le cadre de «Lotto in the city», la Loterie nationale loue un bâtiment dans le centre de Bruxelles, place deBrouckère.

Afin d’assurer la sécurité des biens mobiliers, immobiliers, des personnes, ainsi que des opérations de tirage, la LN veut confier ces missions a une société de gardiennage.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: SLA Weging: 20 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-08 Aantal inschrijvingen: 7 Naam en adres van de contractant: Fact Security SPRL Limal 1300 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 617872.33

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Ceci est un avis d'attribution de marché.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.conseil-etat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.conseil-etat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Loterie nationale SA de droit public 0223.967.357_150 Rue Belliard 25-33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 2384957 _hidden_@nationale-loterij.be www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348004 LNL Services SA Rue Belliard 25-33 Bruxelles 1040 _hidden_@nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be Captains of Cycling SCRL Rue Belliard 25-33 Bruxelles 1040 _hidden_@nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be New Lotto Sports Organisation (NewLSO) SA Rue Belliard 25-33 Bruxelles 1040 _hidden_@nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gardiennage site De Brouckère

LN-FIN/PRO/2018.56-F03_0

Procédure négociée directe avec publication préalable.

Dans le cadre de «Lotto in the city», la Loterie nationale loue un bâtiment dans le centre de Bruxelles, place de Brouckère.

Afin d’assurer la sécurité des biens mobiliers, immobiliers, des personnes, ainsi que des opérations de tirage, la LN veut confier ces missions a une société de gardiennage.

Voir le cahier des charges et ses annexes. À télécharger via le site web e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332560

Les éventuelles questions/réponses et rectifications seront également publiées et mises à disposition sur ce même site web.

Veuillez donc consulter régulièrement le présent avis de marché.

Personne de contact: _hidden_@nationale-loterij.be

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 617872.33

Dans le cadre de «Lotto in the city», la Loterie nationale loue un bâtiment dans le centre de Bruxelles, place deBrouckère.

Afin d’assurer la sécurité des biens mobiliers, immobiliers, des personnes, ainsi que des opérations de tirage, la LN veut confier ces missions a une société de gardiennage.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: SLA Weging: 20 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-08 Aantal inschrijvingen: 7 Naam en adres van de contractant: Fact Security SPRL Limal 1300 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 617872.33

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Ceci est un avis d'attribution de marché.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.conseil-etat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.conseil-etat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Nationale Loterij nv van publiek recht 0223.967.357_150 Belliardstraat 25-33 Brussel 1040 Telefoon: +32 2384957 _hidden_@nationale-loterij.be www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348004 LNL Services nv Belliardstraat 25-33 Brussel 1040 _hidden_@nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be Captains of Cycling CVBA Belliardstraat 25-33 Brussel 1040 _hidden_@nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be New Lotto Sports Organisation nv Belliardstraat 25-33 Brussel 1040 _hidden_@nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be www.nationale-loterij.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Bewaking site De Brouckère

LN-FIN/PRO/2018.56-F03_0

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. In het kader van “Lotto in the city” huurt De Nationale Loterij een gebouw in het centrum van Brussel, Brouckèreplein. Met het oog op de beveiliging van roerende, onroerende en persoonlijke eigendommen, evenals de trekkingsactiviteiten, wil De Nationale Loterij deze opdracht toevertrouwen aan een bewakingsfirma.

Zie het bestek en bijlagen. Te downloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332560

De eventuele vragen/antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd en ter beschikking gesteld worden op diezelfde website.

Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.

Contactpersoon: _hidden_@nationale-loterij.be

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 617872.33

In het kader van “Lotto in the city” huurt De Nationale Loterij een gebouw in het centrum van Brussel,

Brouckèreplein. Met het oog op de beveiliging van roerende, onroerende en persoonlijke eigendommen,

evenals de trekkingsactiviteiten, wil De Nationale Loterij deze opdracht toevertrouwen aan een bewakingsfirma.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: SLA Weging: 20 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-08 Aantal inschrijvingen: 7 Naam en adres van de contractant: Fact Security SPRL Rue de la Station 19 Limal 1300 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 617872.33

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Dit is een aankondiging van een gegunde opdracht.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.conseil-etat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.conseil-etat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19