Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 140/2019 - 345797-2019 ( Ref: 316421-2019)
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:07/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'études
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Landmaatschappij 0236.506.685_16781

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79311000
Beschrijving:
Uitvoeren van studies.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Landmaatschappij 0236.506.685_16781 Koning Albert II-laan 15 Brussel 1210 Bruno Fernagut Telefoon: +32 25437240 _hidden_@vlm.be http://www.vlm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346623

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

STUDIEOPDRACHT DEMONSTRATIEMAATREGELEN WATER-LAND-SCHAP

VLM-APR/2019/1-F02_1

Een studie laten opmaken die de eerste drie jaar van het project Water-Land-Schap zal omkaderen.

De studie bestaat uit volgende vier opdrachten:

1. inhoudelijke begeleiding van de eerste demonstratiemaatregelen van de 14 gebiedscoalities

2. inhoudelijke omkadering van de 14 gebiedscoalities voor de uitwerking van een geïntegreerd gebiedsgericht plan.

3. organisatie demonstratiemomenten en bijdrage aan leermomenten op niveau programma

4. aanbevelingen voor het beleid op niveau van het programma

De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar. De studieopdracht start na de aanvang van de oproep voor demonstratiemaatregelen. De aanvang van de oproep wordt verwacht eind september 2019.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 129-316421 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-07-31 09:30 2019-08-07 09:30 IV.2.1) Nummer van de aankondiging in het PB S

2019/S 129-316421

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 2019-08-14

De selectieleidrrad wordt toegevoegd bij de documenten onder 'begeleidend document'Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Landmaatschappij 0236.506.685_16781 Koning Albert II-laan 15 Brussel 1210 Bruno Fernagut Telefoon: +32 25437240 _hidden_@vlm.be http://www.vlm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346623

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

STUDIEOPDRACHT DEMONSTRATIEMAATREGELEN WATER-LAND-SCHAP

VLM-APR/2019/1-F02_1

Een studie laten opmaken die de eerste drie jaar van het project Water-Land-Schap zal omkaderen.

De studie bestaat uit volgende vier opdrachten:

1. inhoudelijke begeleiding van de eerste demonstratiemaatregelen van de 14 gebiedscoalities

2. inhoudelijke omkadering van de 14 gebiedscoalities voor de uitwerking van een geïntegreerd gebiedsgericht plan.

3. organisatie demonstratiemomenten en bijdrage aan leermomenten op niveau programma

4. aanbevelingen voor het beleid op niveau van het programma

De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar. De studieopdracht start na de aanvang van de oproep voor demonstratiemaatregelen. De aanvang van de oproep wordt verwacht eind september 2019.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 129-316421 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-07-31 09:30 2019-08-07 09:30 IV.2.1) Nummer van de aankondiging in het PB S

2019/S 129-316421

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 2019-08-14

De selectieleidrrad wordt toegevoegd bij de documenten onder 'begeleidend document'