Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 140/2019 - 345799-2019 ( Ref: 298447-2019)
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:01/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services financiers et d'assurance
Aanbestedende overheid:
Stad Mechelen

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66000000
Beschrijving:
Financiële en verzekeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Mechelen Grote Markt 21 Mechelen 2800 Telefoon: +32 15280000 _hidden_@mechelen.be Fax: +32 15297510 www.mechelen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verzekeringen en aanverwante diensten voor de Groep Mechelen

2019-OO-FIN-514

Zie II.1.1

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 122-298447

1.8.2019 om 10 uur is de deadline voor de kandidaatstelling.

De indieningsdatum van de offerte voor de geselecteerde kandidaten zal plaatsvinden op 20.8.2019 om 10 uur.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Mechelen Grote Markt 21 Mechelen 2800 Telefoon: +32 15280000 _hidden_@mechelen.be Fax: +32 15297510 www.mechelen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verzekeringen en aanverwante diensten voor de Groep Mechelen

2019-OO-FIN-514

Zie II.1.1

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-19 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 122-298447

1.8.2019 om 10 uur is de deadline voor de kandidaatstelling.

De indieningsdatum van de offerte voor de geselecteerde kandidaten zal plaatsvinden op 20.8.2019 om 10 uur.