Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 140/2019 - 345833-2019 ( Ref: 289857-2019)
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:29/07/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres
Aanbestedende overheid:
Office national de sécurité sociale 0206.731.645_56

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90911000
Beschrijving:
Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Office national de sécurité sociale 0206.731.645_56 Place Victor Horta 11 Bruxelles 1060 Telefoon: +32 25092015 _hidden_@onss.fgov.be Fax: +32 25092015 http://www.onssrszlss.fgov.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344918

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Nettoyage de vitres et d'éléments de façade métalliques

RSZ-DE-418-2019-F02_0

Nettoyage de vitres et d'éléments de façade métalliques.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-289857

La 1 re version du fichier Excel contenait peut-être des erreurs de formule.

Cette nouvelle version du fichier remplace et corrige le précédent fichier Excel.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Office national de sécurité sociale 0206.731.645_56 Place Victor Horta 11 Bruxelles 1060 Telefoon: +32 25092015 _hidden_@onss.fgov.be Fax: +32 25092015 http://www.onssrszlss.fgov.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344918

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Nettoyage de vitres et d'éléments de façade métalliques

RSZ-DE-418-2019-F02_0

Nettoyage de vitres et d'éléments de façade métalliques.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-289857

La 1 re version du fichier Excel contenait peut-être des erreurs de formule.

Cette nouvelle version du fichier remplace et corrige le précédent fichier Excel.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 0206.731.645_56 Victor Hortaplein 11 Brussel 1060 Telefoon: +32 25092015 _hidden_@onss.fgov.be Fax: +32 25092015 http://www.onssrszlss.fgov.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344918

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Wassen van ramen en metalen gevelelementen

RSZ-DE-418-2019-F02_0

Wassen van ramen en metalen gevelelementen

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-289857

De eerste versie van het Excel-bestand kan formulefouten bevatten.

Deze nieuwe versie van het bestand vervangt en corrigeert het vorige Excel-bestand.