Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 140/2019 - 346011-2019
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:21/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Tour CNC
Aanbestedende overheid:
SNCB-Procurement 0203.430.576_18250

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
42621100
Beschrijving:
CNC-draaibank.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement 0203.430.576_18250 Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Anne-Charlotte Bricq Telefoon: +32 5282784 _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347535 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347535 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS4+0001327011-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CS4 0001327011 - Centre d'usinage 5 axes CNC horizontal

SNCB-CS-CS4 0001327011-F05_0

Ce centre d'usinage 5 axes CNC horizontal doit pouvoir tourner et fraiser, ce qui réduira considérablement le temps de passage. Nous avons également opté pour l'intégration d'un robot à cette machine afin qu'elle puisse fonctionner de manière autonome pendant un certain temps.

Nous veillons également à ce que l'entretien soit effectué par le constructeur de la machine lui-même et à ce que son centre de service dispose d'un entrepôt avec presque toutes les pièces en stock, afin que les interventions nécessaires puissent être effectuées dans la semaine et avec les connaissances nécessaires.

Geraamde totale waarde: 650000.00

Ce centre d'usinage 5 axes CNC horizontal doit pouvoir tourner et fraiser, ce qui réduira considérablement le temps de passage. Nous avons également opté pour l'intégration d'un robot à cette machine afin qu'elle puisse fonctionner de manière autonome pendant un certain temps.

Nous veillons également à ce que l'entretien soit effectué par le constructeur de la machine lui-même et à ce que son centre de service dispose d'un entrepôt avec presque toutes les pièces en stock, afin que les interventions nécessaires puissent être effectuées dans la semaine et avec les connaissances nécessaires.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 650000.00 Aanvang 2019-09-01 Einde 2020-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

Conforme AR 14.1.2013.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-21 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement 0203.430.576_18250 Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Anne-Charlotte Bricq Telefoon: +32 5282784 _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347535 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347535 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS4+0001327011-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CS4 0001327011 - Centre d'usinage 5 axes CNC horizontal

SNCB-CS-CS4 0001327011-F05_0

Ce centre d'usinage 5 axes CNC horizontal doit pouvoir tourner et fraiser, ce qui réduira considérablement le temps de passage. Nous avons également opté pour l'intégration d'un robot à cette machine afin qu'elle puisse fonctionner de manière autonome pendant un certain temps.

Nous veillons également à ce que l'entretien soit effectué par le constructeur de la machine lui-même et à ce que son centre de service dispose d'un entrepôt avec presque toutes les pièces en stock, afin que les interventions nécessaires puissent être effectuées dans la semaine et avec les connaissances nécessaires.

Geraamde totale waarde: 650000.00

Ce centre d'usinage 5 axes CNC horizontal doit pouvoir tourner et fraiser, ce qui réduira considérablement le temps de passage. Nous avons également opté pour l'intégration d'un robot à cette machine afin qu'elle puisse fonctionner de manière autonome pendant un certain temps.

Nous veillons également à ce que l'entretien soit effectué par le constructeur de la machine lui-même et à ce que son centre de service dispose d'un entrepôt avec presque toutes les pièces en stock, afin que les interventions nécessaires puissent être effectuées dans la semaine et avec les connaissances nécessaires.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 650000.00 Aanvang 2019-09-01 Einde 2020-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection.

Conforme AR 14.1.2013.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-21 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

NMBS-Procurement 0203.430.576_18250 Hallepoortlaan 40 Brussel 1060 Anne-Charlotte Bricq Telefoon: +32 5282784 _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347535 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347535 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS4+0001327011-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Cs4 0001327011 - Horizontaal CNC 5-assig bewerkingscenter

SNCB-CS-CS4 0001327011-F05_0

Deze horizontaal CNC 5-assig bewerkingscenter gaat draaien en frezen kunnen combineren waardoor de doorlooptijd aanzienlijk gaat verkorten. We opteren ook om bij deze machine een robot mee te integreren zodat de machine voor bepaalde duur zelfstandig kan werken.

We zorgen er ook voor dat het onderhoud door de machinebouwer zelf gebeurt en dat hun servicecenter een magazijn heeft met bijna alle onderdelen op stock waardoor de nodige interventies binnen de week en met de nodige kennis zullen gebeuren.

Geraamde totale waarde: 650000.00

Deze horizontaal CNC 5-assig bewerkingscenter gaat draaien en frezen kunnen combineren waardoor de doorlooptijd aanzienlijk gaat verkorten. We opteren ook om bij deze machine een robot mee te integreren zodat de machine voor bepaalde duur zelfstandig kan werken.

We zorgen er ook voor dat het onderhoud door de machinebouwer zelf gebeurt en dat hun servicecenter een magazijn heeft met bijna alle onderdelen op stock waardoor de nodige interventies binnen de week en met de nodige kennis zullen gebeuren.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 650000.00 Aanvang 2019-09-01 Einde 2020-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad.

Zie selectieleidraad.

Zie selectieleidraad.

Conform A.R. 14/01/2013.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-21 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18