Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 140/2019 - 346127-2019
Publicatiedatum:23/07/2019
Uiterste datum:10/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de déneigement
Aanbestedende overheid:
SNCB-Procurement 0203.430.576_18250

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90620000
Beschrijving:
Sneeuwruimingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement 0203.430.576_18250 Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Arnaud Hochart _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347585 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347585 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS5%2F1113689-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat cadre de salage et déneigement pour la SNCB

SNCB-CS-CS5/1113689-F05_0

Contrat-cadre national pour la fourniture de services de salage et de déneigement pour la SNCB - Direction stations dans et autour des gares, arrêts et terrains. Marché divisé en 6 lots.

Geraamde totale waarde: 5300000.00

Services de salage et déneigement pour la région centre

Perceel nr.: 1

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 450000.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région nord-est (Anvers, Louvain, Hasselt)

Perceel nr.: 2

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 720000.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région nord ouest (Gand, Courtrai, Brugges)

Perceel nr.: 3

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1192422.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région sud-est (Namur-Liège)

Perceel nr.: 4

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1281150.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région sud-est (Libramont)

Perceel nr.: 5

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 689850.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région sud-ouest (Charleroi, Tournai, Mons)

Perceel nr.: 6

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 941850.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir 4.1 du guide de sélection.

Voir 4.2 du guide de sélection.

Voir 4.3 du guide de sélection.

Classe: N/A, catégorie: N/A.

Voir guide de sélection.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 11:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-11-19 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement 0203.430.576_18250 Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Arnaud Hochart _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347585 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347585 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS5%2F1113689-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat cadre de salage et déneigement pour la SNCB

SNCB-CS-CS5/1113689-F05_0

Contrat-cadre national pour la fourniture de services de salage et de déneigement pour la SNCB - Direction stations dans et autour des gares, arrêts et terrains. Marché divisé en 6 lots.

Geraamde totale waarde: 5300000.00

Services de salage et déneigement pour la région centre

Perceel nr.: 1

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 450000.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région nord-est (Anvers, Louvain, Hasselt)

Perceel nr.: 2

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 720000.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région nord ouest (Gand, Courtrai, Brugges)

Perceel nr.: 3

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1192422.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région sud-est (Namur-Liège)

Perceel nr.: 4

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1281150.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région sud-est (Libramont)

Perceel nr.: 5

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 689850.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

Services de salage et déneigement pour la région sud-ouest (Charleroi, Tournai, Mons)

Perceel nr.: 6

Le marché concerne des services de salage et déneigement des gares, points d’arrêt et terrains des bâtiments de service de la SNCB.

Les services comportent plus particulièrement le maintien en état, des travaux de balayage et de déblaiement, la mise à disposition de main-d’œuvre et le salage et déneigement sur les quais, parkings et terrains.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 941850.00 Looptijd in maanden 72

Voir point 6 du guide de sélection.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir 4.1 du guide de sélection.

Voir 4.2 du guide de sélection.

Voir 4.3 du guide de sélection.

Classe: N/A, catégorie: N/A.

Voir guide de sélection.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 11:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-11-19 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

NMBS-Procurement 0203.430.576_18250 Hallepoortlaan 40 Brussel 1060 Arnaud Hochart _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347585 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347585 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS5%2F1113689-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Nationale meerjarige raamovereenkomst zoutstrooien sneeuwruimen NMBS 6 percelen

SNCB-CS-CS5/1113689-F05_0

Nationale meerjarige raamovereenkomst (diensten) voor het zoutstrooien en sneeuwruimen ten behoeve van NMBS - directie Stations in en rond stations, stopplaatsen en terreinen van dienstgebouwen. Opdracht in 6 percelen.

Geraamde totale waarde: 5300000.00

Diensten van zoutstrooien en sneeuwruimen voor regio Centrum (Brussels)

Perceel nr.: 1

Nationale meerjarige raamovereenkomst (diensten) voor het zoutstrooien en sneeuwruimen ten behoeve van NMBS - directie Stations in en rond stations, stopplaatsen en terreinen van dienstgebouwen. Opdracht in 6 percelen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 450000.00 Looptijd in maanden 72

Zie punt 6 van selectieleidraad

Diensten van zoutstrooien en sneeuwruimen voor Regio Noord - Oost (Antwerpen, Leuven, Hasselt)

Perceel nr.: 2

Nationale meerjarige raamovereenkomst (diensten) voor het zoutstrooien en sneeuwruimen ten behoeve van NMBS - directie Stations in en rond stations, stopplaatsen en terreinen van dienstgebouwen. Opdracht in 6 percelen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 720000.00 Looptijd in maanden 72

Zie punt 6 selectieleidraad

Diensten van zoutstrooien en sneeuwruimen voor Regio Noord - West (Gent, Kortrijk, Brugge)

Perceel nr.: 3

Nationale meerjarige raamovereenkomst (diensten) voor het zoutstrooien en sneeuwruimen ten behoeve van NMBS - directie Stations in en rond stations, stopplaatsen en terreinen van dienstgebouwen. Opdracht in 6 percelen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1192422.00 Looptijd in maanden 72

Zie punt 6 selectieleidraad

Diensten van zoutstrooien en sneeuwruimen voor Regio Zuid - Oost (Namen, Luik)

Perceel nr.: 4

Nationale meerjarige raamovereenkomst (diensten) voor het zoutstrooien en sneeuwruimen ten behoeve van NMBS - directie Stations in en rond stations, stopplaatsen en terreinen van dienstgebouwen. Opdracht in 6 percelen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1281150.00 Looptijd in maanden 72

Zie punt 6 selectieleidraad

Diensten van zoutstrooien en sneeuwruimen voor Regio Zuid - Oost (Libramont)

Perceel nr.: 5

Nationale meerjarige raamovereenkomst (diensten) voor het zoutstrooien en sneeuwruimen ten behoeve van NMBS - directie Stations in en rond stations, stopplaatsen en terreinen van dienstgebouwen. Opdracht in 6 percelen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 689850.00 Looptijd in maanden 72

Zie punt 6 selectieleidraad

Diensten van zoutstrooien en sneeuwruimen voor Regio Zuid - West (Charleroi, Doornik, Bergen)

Perceel nr.: 6

Nationale meerjarige raamovereenkomst (diensten) voor het zoutstrooien en sneeuwruimen ten behoeve van NMBS - directie Stations in en rond stations, stopplaatsen en terreinen van dienstgebouwen. Opdracht in 6 percelen.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 941850.00 Looptijd in maanden 72

Zie punt 6 selectieleidraad

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie punt 4.1 van selectieleidraad

Zie punt 4.2 van selectieleidraad

Zie punt 4.3 van selectieleidraad

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Zie selectieleidraad

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 11:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-11-19 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-18