Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171846
Publicatiedatum:30/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Marktconsultatie - Marktconsultatie Gladheidsbestrijding gemeente Woerden
Aanbestedende overheid:
Gemeente Woerden 4458826

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144420, 34927100, 44113910, 90620000
Beschrijving:
Zoutstrooiers.
Strooizout.
Materiaal voor gladheidsbestrijding.
Sneeuwruimingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Woerden 4458826 De Bleek 10 Woerden 3447 GV Jesse van de Weerdt Telefoon: +31 348428911 _hidden_@psi-inkoop.nl Fax: +31 348428451 http://www.woerden.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marktconsultatie - Marktconsultatie Gladheidsbestrijding gemeente Woerden

De gemeente Woerden bereidt op dit moment de aanbesteding voor gladheidsbestrijding vanaf strooiseizoen 2020-2021 voor. Door middel van deze marktconsultatie wil de gemeente Woerden input van de markt verzamelen op o.a. de contractuele risico’s die de markt kan/wil dragen, de mogelijkheid van marktpartijen om strooi-/schuifcombinaties ter beschikking te stellen, de mogelijkheden voor het leveren van wegenzout etc. De ideeën van de gemeente Woerden en de vragen die de gemeente hierover heeft zijn nader uitgewerkt in de uitnodiging die als los document is bijgevoegd.

Geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd om hun visie te delen.

Gemeente Woerden

Nader te bepalen

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: n.v.t. Weging: 1 Prijs Weging: 1

AFDELING: PROCEDURE

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De marktconsultatie wordt afgesloten.

Rechtbank Midden-Nederland Postbus 16005 Utrecht 3500 DA _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-30


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/304f05e5ab8555ebc26f7b101d678783/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171846/documenten/4671558/content

typePublicatie: Marktconsultatie
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 220361
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 163133, publicatiedatum: 2019-04-12T15:01:20.256, typePublicatie: Marktconsultatie digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: true