Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171817
Publicatiedatum:30/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Land:TNL
Onderwerp:
Marktconsultatie - Medische Advisering SD e.a. (verwachte einddatum: 02-09-2019).
Aanbestedende overheid:
Gemeente Lelystad 311864748

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85141000
Beschrijving:
Diensten verleend door medisch personeel.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Lelystad 311864748 Stadhuisplein 2 Lelystad 8232 ZX K. Bliekendaal-Kuiper _hidden_@lelystad.nl http://www.lelystad.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/91691c7bbf43a792b4bee8ce2ff218c4 Gemeente

Marktconsultatie - Medische Advisering SD e.a. (verwachte einddatum: 02-09-2019).

Gemeente Lelystad is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot de medische advisering ten behoeve van onder andere het Sociaal Domein.

Lelystad

Dit zal in de aanbestedingsdocumenten worden neergelegd.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2019-10-01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-30


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/91691c7bbf43a792b4bee8ce2ff218c4/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/91691c7bbf43a792b4bee8ce2ff218c4/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/171817/documenten/4671117/content

typePublicatie: Marktconsultatie
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 233459
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false