Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 171814
Publicatiedatum:30/07/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Best Value aanbesteding 'Applicatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving'
Aanbestedende overheid:
Gemeente Oldambt

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48000000
Beschrijving:
Software en informatiesystemen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Oldambt Postbus 175 Winschoten 9670 AD Sophie Otten _hidden_@gemeente-oldambt.nl http://www.gemeente-oldambt.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Best Value aanbesteding 'Applicatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving'

Het leveren en implementeren van een applicatie ten behoeve van de ondersteuning van alle backoffice processen van Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00

Winschoten

Het leveren, en implementeren van een applicatie ten behoeve van de ondersteuning van alle backoffice processen van Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 023-050482 Opdracht nr.: 1

VTH-backoffice applicatie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-08 Aantal inschrijvingen: 3 2 0 0 3 Naam en adres van de contractant: Genetics B.V. Postbus 1268 Almere 1300 BG Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Noord-Nederland (Groningen) Postbus 933 Groningen 9700 AX Telefoon: +31 503166166 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx Rechtbank Noord-Nederland (Groningen) Postbus 933 Groningen 9700 AX Telefoon: +31 503166166 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-30


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/654fc5fe6a4d1874fdf74c4c14b0a598/action/interested

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 233462
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false