Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172383
Publicatiedatum:06/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
12177 - Herinrichting St. Jacobsstraat 200 te Utrecht
Aanbestedende overheid:
Rijksvastgoedbedrijf 552550970

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Rijksvastgoedbedrijf 552550970 Korte Voorhout 7 Den Haag 2511 CW René van Capelleveen _hidden_@rijksoverheid.nl http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

12177 - Herinrichting St. Jacobsstraat 200 te Utrecht

12177

Het betreft het uitvoeren van het masterplan Utrecht, en dan specifiek het project verhuizing Inspectie van het Onderwijs (IvhO) van Park Voorn naar het pand St. Jacobsstraat 200 te Utrecht.

Hiervoor dient het gebouw aangepast te worden naar de nieuwe uitgangspunten voor een rijkskantoor, inclusief de gewenste beveiligingsmaatregelen en specifieke wensen van Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4633043.0

Utrecht

Circa 5844 m2 bvo

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Deskundigheid bouwproces Weging: 0 Kwaliteitscriterium Naam: Realiseren planning Weging: 0 Prijs Weging: 0

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

12177 - Herinrichting St. Jacobsstraat 200 te Utrecht

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-01 Aantal inschrijvingen: 3 3 Naam en adres van de contractant: Facilicom Solutions B.V. (voormalig Breijer Bouw en Installatie B.V.) 24155081 Geyssendorfferweg 5 -7 ROTTERDAM 3088GJ Telefoon: +31 882986500 http://www.breijer.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4633043.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60 's Gravenhage 2595 AJ Telefoon: +31 883622200 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60 's Gravenhage 2595 AJ Telefoon: +31 883622200 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-06


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/812e91d8170c24f3c218d73b9d904677/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172383/documenten/4679585/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
typeOpdracht: Werken
procedure: Niet-openbaar
kenmerk: 214858
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 160527, publicatiedatum: 2019-03-12T15:31:02.368, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false