Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172367
Publicatiedatum:06/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Land:TNL
Onderwerp:
Marktconsultatie - Marktconsultatie uitleenmuur (verwachte einddatum: 29-08-2019).
Aanbestedende overheid:
Avans Hogeschool te Tilburg 231561964

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
30000000
Beschrijving:
Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, -uitrusting en -benodigdheden, uitgezonderd meubilair en softwarepakketten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Avans Hogeschool te Tilburg 231561964 Prof Cobbenhagenlaan 13 TILBURG 5037DA R.G.A. Janssen _hidden_@avans.nl http://www.avans.nl Uitsluitend via TenderNed Breda _hidden_@avans.nl http://www.tenderned.nl

Marktconsultatie - Marktconsultatie uitleenmuur (verwachte einddatum: 29-08-2019).

Avans Hogeschool is voornemens om op een aantal locaties geautomatiseerde lockersystemen te gaan plaatsen voor het uitlenen van producten.

Het systeem wordt niet gebruikt als persoonlijke opslag van producten.

Breda

3 geautomatiseerde lockersystemen / uitleenmuur

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2019-10-15

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-06


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/833314efde8a209da4a1cf8fafcff735/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/833314efde8a209da4a1cf8fafcff735/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172367/documenten/4679107/content

typePublicatie: Marktconsultatie
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Leveringen
procedure: Openbaar
kenmerk: 234163
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 172368, publicatiedatum: 2019-08-06T09:28:17.149, typePublicatie: Vooraankondiging digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false