Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172441
Publicatiedatum:07/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Marktconsultatie - MARKTCONSULTATIE Landelijk - Automatische Trein Beïnvloeding, Eerste Generatie
Aanbestedende overheid:
ProRail B.V. 381962604

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

ProRail B.V. 381962604 Moreelsepark 3 Utrecht 3511 EP Andre Gosens _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marktconsultatie - MARKTCONSULTATIE Landelijk - Automatische Trein Beïnvloeding, Eerste Generatie

Deze marktconsultatie is een voorbereiding op de een voorgenomen aanbesteding van landelijk signaalmetingen van Automatisch Trein Beïnvloeding Eerste Generatie (ATBEG).

Zie Marktconsultatie document.

Zie Marktconsultatie document.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Betreft Marktconsultatie

Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016 Utrecht _hidden_@prorail.nl https://www.prorail.nl/leveranciers Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/12a2cd55799e03c9fba89423f560ef4d/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172441/documenten/4680247/content

typePublicatie: Marktconsultatie
juridischKader: ARN2016 en Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Niet-openbaar
kenmerk: 227327
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 169412, publicatiedatum: 2019-06-28T10:45:07.751, typePublicatie: Marktconsultatie , publicatieId: 168225, publicatiedatum: 2019-06-14T11:08:48.175, typePublicatie: Marktconsultatie digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: true