Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 379883-2019 ( Ref: 369203-2019)
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:18/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Encre pour imprimantes laser/télécopieurs
Aanbestedende overheid:
Université Libre de Bruxelles BE 0407 626 464

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
30125110, 30125120
Beschrijving:
Toner voor laserprinters/faxapparaten.
Toner voor fotokopieerapparaten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Université Libre de Bruxelles BE 0407 626 464 Avenue Franklin Roosevelt 50 Ixelles 1050 _hidden_@ulb.be http://www.ulb.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Fourniture de consommables d’imprimantes et copieurs multifonctions

CONSOM.IMPRIM_ULB.CDM_2019

Voir II.2.4) (de la publication initiale).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 150-369203

Mise à jour des documents du marché.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Université Libre de Bruxelles BE 0407 626 464 Avenue Franklin Roosevelt 50 Ixelles 1050 _hidden_@ulb.be http://www.ulb.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Fourniture de consommables d’imprimantes et copieurs multifonctions

CONSOM.IMPRIM_ULB.CDM_2019

Voir II.2.4) (de la publication initiale).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 150-369203

Mise à jour des documents du marché.