Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380225-2019
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:10/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de réparation et d'entretien de chauffage central
Aanbestedende overheid:
Woonhaven Antwerpen

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50720000
Beschrijving:
Reparatie en onderhoud van centrale verwarming.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Woonhaven Antwerpen Jan Denucéstraat 23 Antwerpen 2020 De heer Guy Smeulders Telefoon: +32 32136767 _hidden_@woonhaven.be Fax: +32 32136790 www.woonhaven.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/290/KO/2019 https://eten.publicprocurement.be Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoud individuele ketels 2019

OIS6P-2019

Zie II.1.1

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcode 2000

Perceel nr.: 1

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcodes 2018 en 2020

Perceel nr.: 2

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcodes 2610 en 2660

Perceel nr.: 3

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcode 2050

Perceel nr.: 4

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcode 2040

Perceel nr.: 5

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcode 2140, 2060, 2100 en 2030

Perceel nr.: 6

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Zie bestek

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Zie bestek

Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 4

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 11:15 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-08 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 11:15

Vergaderzaal Amerika, Jan Denucestraat 31 te 2020 Antwerpen

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van Staten n.v.t. Raad van Staten n.v.t. Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Woonhaven Antwerpen Jan Denucéstraat 23 Antwerpen 2020 De heer Guy Smeulders Telefoon: +32 32136767 _hidden_@woonhaven.be Fax: +32 32136790 www.woonhaven.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/290/KO/2019 https://eten.publicprocurement.be Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoud individuele ketels 2019

OIS6P-2019

Zie II.1.1

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcode 2000

Perceel nr.: 1

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcodes 2018 en 2020

Perceel nr.: 2

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcodes 2610 en 2660

Perceel nr.: 3

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcode 2050

Perceel nr.: 4

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcode 2040

Perceel nr.: 5

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

Onderhoud individuele stooktoestellen - postcode 2140, 2060, 2100 en 2030

Perceel nr.: 6

Zie II.2.1

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

Niet gespecifieerd

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Zie bestek

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Zie bestek

Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 4

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 11:15 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-08 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 11:15

Vergaderzaal Amerika, Jan Denucestraat 31 te 2020 Antwerpen

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van Staten n.v.t. Raad van Staten n.v.t. Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09