Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380473-2019 ( Ref: 106263-2019)
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'ingénierie
Aanbestedende overheid:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium 0316.380.841_17436

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71300000, 72242000
Beschrijving:
Dienstverlening door ingenieurs.
Maken van ontwerp-modellen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium 0316.380.841_17436 Berchemlei 115 Borgerhout 2140 Fernando Pereira Telefoon: +32 32246193 _hidden_@mow.vlaanderen.be https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349653 Onderzoek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Actualiseren van de synthetische randvoorwaarden voor het opstellen van overstromingsgevaarkaarten

WL-WL_2018_23-F03_2

Deze opdracht omvat de actualisatie en verbetering van de randvoorwaarden van de volgende hydrodynamische modellen:

• Hydrodynamisch model van de Dender

• Hydrodynamisch model van de Ijzer

• Hydrodynamisch model van de Leie, Bovenschelde en Gentse kanalen

• Hydrodynamisch model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren

• Hydrodynamisch model Demer

• Hydrodynamisch model Zeekanaal-Zenne

In de opdracht worden 4 fases voorzien:

• Fase 1: Inventarisatie en analyses

• Fase 2: Actualiseren en verbeteren van de hydrologische modellen

• Fase 3: Opstellen van randvoorwaarden op basis van het huidige klimaatscenario

• Fase 4: Opstellen van randvoorwaarden met klimaatverandering

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 399930.00

Deze opdracht omvat de actualisatie en verbetering van de randvoorwaarden van de volgende hydrodynamische modellen:

• Hydrodynamisch model van de Dender

• Hydrodynamisch model van de Ijzer

• Hydrodynamisch model van de Leie, Bovenschelde en Gentse kanalen

• Hydrodynamisch model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren

• Hydrodynamisch model Demer

• Hydrodynamisch model Zeekanaal-Zenne

In de opdracht worden 4 fases voorzien:

• Fase 1: Inventarisatie en analyses

• Fase 2: Actualiseren en verbeteren van de hydrologische modellen

• Fase 3: Opstellen van randvoorwaarden op basis van het huidige klimaatscenario

• Fase 4: Opstellen van randvoorwaarden met klimaatverandering

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Het offertebedrag Weging: 50 Kostencriterium Naam: Het plan van aanpak Weging: 35 Kostencriterium Naam: De expertise van de ingezette deskundigen en experten Weging: 15

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 046-106263 Opdracht nr.: WL_2018_23

Actualiseren van de synthetische randvoorwaarden voor het opstellen van overstromingsgevaarkaarten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-23 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: International Marine and Dredging Consultants BE0422376305 Van Immerseelstraat 66 Antwerpen 2018 Naam en adres van de contractant: Sumaqua BE0672875340 Tiensesteenweg 28 Leuven 3001 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 399930.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 _hidden_@kb.vlaanderen.be https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande- Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 _hidden_@kb.vlaanderen.be https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande- Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 _hidden_@kb.vlaanderen.be https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande- Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium 0316.380.841_17436 Berchemlei 115 Borgerhout 2140 Fernando Pereira Telefoon: +32 32246193 _hidden_@mow.vlaanderen.be https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349653 Onderzoek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Actualiseren van de synthetische randvoorwaarden voor het opstellen van overstromingsgevaarkaarten

WL-WL_2018_23-F03_2

Deze opdracht omvat de actualisatie en verbetering van de randvoorwaarden van de volgende hydrodynamische modellen:

• Hydrodynamisch model van de Dender

• Hydrodynamisch model van de Ijzer

• Hydrodynamisch model van de Leie, Bovenschelde en Gentse kanalen

• Hydrodynamisch model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren

• Hydrodynamisch model Demer

• Hydrodynamisch model Zeekanaal-Zenne

In de opdracht worden 4 fases voorzien:

• Fase 1: Inventarisatie en analyses

• Fase 2: Actualiseren en verbeteren van de hydrologische modellen

• Fase 3: Opstellen van randvoorwaarden op basis van het huidige klimaatscenario

• Fase 4: Opstellen van randvoorwaarden met klimaatverandering

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 399930.00

Deze opdracht omvat de actualisatie en verbetering van de randvoorwaarden van de volgende hydrodynamische modellen:

• Hydrodynamisch model van de Dender

• Hydrodynamisch model van de Ijzer

• Hydrodynamisch model van de Leie, Bovenschelde en Gentse kanalen

• Hydrodynamisch model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren

• Hydrodynamisch model Demer

• Hydrodynamisch model Zeekanaal-Zenne

In de opdracht worden 4 fases voorzien:

• Fase 1: Inventarisatie en analyses

• Fase 2: Actualiseren en verbeteren van de hydrologische modellen

• Fase 3: Opstellen van randvoorwaarden op basis van het huidige klimaatscenario

• Fase 4: Opstellen van randvoorwaarden met klimaatverandering

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Het offertebedrag Weging: 50 Kostencriterium Naam: Het plan van aanpak Weging: 35 Kostencriterium Naam: De expertise van de ingezette deskundigen en experten Weging: 15

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 046-106263 Opdracht nr.: WL_2018_23

Actualiseren van de synthetische randvoorwaarden voor het opstellen van overstromingsgevaarkaarten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-23 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: International Marine and Dredging Consultants BE0422376305 Van Immerseelstraat 66 Antwerpen 2018 Naam en adres van de contractant: Sumaqua BE0672875340 Tiensesteenweg 28 Leuven 3001 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 399930.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 _hidden_@kb.vlaanderen.be https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande- Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 _hidden_@kb.vlaanderen.be https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande- Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 _hidden_@kb.vlaanderen.be https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande- Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08