Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380882-2019
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:10/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de préparation de repas
Aanbestedende overheid:
Stad Ninove

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
55321000
Beschrijving:
Bereiden van maaltijden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Ninove Centrumlaan 100 Ninove 9400 De heer Gunnar Coppens Telefoon: +32 54505044 _hidden_@ninove.be Fax: +32 54323849 www.ninove.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/747/1J/2019 https://eten.publicprocurement.be

Opdracht tot uitbating van de centrale keuken: bereiding van warme maaltijden voor een periode van 3 jaar (2020-2022) ingaande op 1.1.2020

2019049

Zie II.2.4).

Wzc Klateringen.

Opdracht tot uitbating van de centrale keuken: bereiding van warme maaltijden voor een periode van 3 jaar (2020-2022) ingaande op 1.1.2020.

Aanvang 2020-01-01 Einde 2022-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden):

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) het UEA waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan volgende selectiecriteria:

(a) bankverklaringen;

(b) balansen en jaarrekeningen;

(c) omzetcijfer.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) het UEA waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de volgende criteria:

(a) referentielijst van het bedrijf (laatste 3 jaar);

(b) getuigschrift van beroe [...] (zie opdrachtdocumenten).

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Ninove Centrumlaan 100 Ninove 9400 De heer Gunnar Coppens Telefoon: +32 54505044 _hidden_@ninove.be Fax: +32 54323849 www.ninove.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/747/1J/2019 https://eten.publicprocurement.be

Opdracht tot uitbating van de centrale keuken: bereiding van warme maaltijden voor een periode van 3 jaar (2020-2022) ingaande op 1.1.2020

2019049

Zie II.2.4).

Wzc Klateringen.

Opdracht tot uitbating van de centrale keuken: bereiding van warme maaltijden voor een periode van 3 jaar (2020-2022) ingaande op 1.1.2020.

Aanvang 2020-01-01 Einde 2022-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden):

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) het UEA waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan volgende selectiecriteria:

(a) bankverklaringen;

(b) balansen en jaarrekeningen;

(c) omzetcijfer.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) het UEA waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de volgende criteria:

(a) referentielijst van het bedrijf (laatste 3 jaar);

(b) getuigschrift van beroe [...] (zie opdrachtdocumenten).

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08