Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380899-2019 ( Ref: 226989-2018)
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Travaux de construction
Aanbestedende overheid:
Brussels Airport Company nv 0890.082.292_27114

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000, 45111000, 45260000, 45262300, 45262330, 45262500, 45262520, 45262522, 45340000, 45343100, 45410000, 45420000, 45421140, 45421141, 45421146, 45421152, 45421153, 45431000, 45431100, 45431200, 45432110, 45432111, 45432113, 45432114, 45432200, 45441000, 45442100, 45451200, 45453000, 45453100
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.
Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen.
Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Betonwerk.
Reparatie van betonwerk.
Metselwerk in baksteen en bouwsteen.
Metselwerk in baksteen.
Metselwerk.
Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting.
Aanbrengen van brandwering.
Pleisterwerk.
Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk.
Plaatsen van metalen bouwtimmerwerk, met uitzondering van deuren en ramen.
Plaatsen van scheidingswanden.
Aanbrengen van verlaagde plafonds.
Aanbrengen van scheidingswanden.
Plaatsen van inbouwmeubilair.
Tegelwerk.
Leggen van vloertegels.
Zetten van wandtegels.
Leggen van vloeren.
Leggen van flexibele vloerbekleding.
Leggen van parketvloeren.
Leggen van houten vloerbedekkingen.
Aanbrengen van wandbekleding en behangwerk.
Beglazing.
Schilderwerk.
Aanbrengen van panelen.
Revisie- en opknapwerkzaamheden.
Opknapwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Brussels Airport Company nv 0890.082.292_27114 Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1C, 1e verdieping (receptie) Zaventem 1930 Procurement Telefoon: +32 27534500 _hidden_@brusselsairport.be www.brusselsairport.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349338

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Building Infrastructure Maintenance Frame Agreements

BAC nv-BAC IRE/B&F/EU/2018/007--F06_2

Deze opdracht omvat het sluiten van raamovereenkomsten voor 4 jaar voor werken (plaatsing, montage, herstelling) en onderhoud opgedeeld in 4 categorieën, dringende interventies met betrekking tot deze categorieën en projecten waarin werken van meerdere categorieën gecombineerd worden:

- ruwbouw (perceel 1),

- dakwerken (perceel 2),

- fit out (perceel 3),

- afwerking (perceel 4),

- gecombineerde projecten (perceel 5).

Ruwbouw

Perceel nr.: 1

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat onder andere afbraakwerken, metselwerken, stenen vloeren/wanden, betonherstellingen, beton boringen en beton zaagwerken.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perecel een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 partij.

Dakwerken

Perceel nr.: 2

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat onder andere onderhoud, herstelling en plaatsing van platte daken, hellende daken en dakgoten van luchthaven- en residentiële gebouwen.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perceel een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 partij.

Fit Out

Perceel nr.: 3

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat onder andere onderhoud, plaatsing en herstelling van inox, leuningen, borstwering, ijzeren/metalen plafond, gelaagd glas, tijdelijke wanden, deur- en raamschrijnwerk, alsook dringende eerste interventies met betrekking tot ruwbouw, fit out en afwerking binnen en buiten kantooruren.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perceel een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 partij.

Afwerking

Perceel nr.: 4

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat onder andere onderhoud, plaatsing, uitvoering en herstelling van onder andere gyprocwanden, schilderwerken, vloerbekleding (zachte/hout), inbouwmeubilair, valse plafonds, brandafdichting.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perceel een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 partij.

Gecombineerde projecten

Perceel nr.: 5

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat het sluiten van een raamovereenkomst voor de uitvoering van projecten, waarin werken zoals omschreven in percelen 1 tot 4 worden gecombineerd, waarbij ook speciale technieken (zoals bijvoorbeeld elektriciteitswerken, HVAC, loodgieterij, [...]) en coördinatie van de werkzaamheden inbegrepen zijn.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perceel met 3 partijen een raamovereenkomst afgesloten worden. Elk project zal op basis van een mini-competitie aan 1 partij worden toegewezen.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 099-226989 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 1

Ruwbouw

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 2

Dakwerken

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-05 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 3

Fit Out

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-16 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 4

Afwerking

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-09 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 5

Gecombineerde projecten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (schorsingsprocedure) Waterloolaan 70 Brussel 1000 _hidden_@just.fgov.be http://www.baliebrussel.be/nl/gerechtelijke-adressen-brussel/nederlandstalige-rechtbank-van-koophandel-brussel Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (schorsingsprocedure) Waterloolaan 70 Brussel 1000 _hidden_@just.fgov.be http://www.baliebrussel.be/nl/gerechtelijke-adressen-brussel/nederlandstalige-rechtbank-van-koophandel-brussel Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (schorsingsprocedure) Waterloolaan 70 Brussel 1000 _hidden_@just.fgov.be http://www.baliebrussel.be/nl/gerechtelijke-adressen-brussel/nederlandstalige-rechtbank-van-koophandel-brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Brussels Airport Company nv 0890.082.292_27114 Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1C, 1e verdieping (receptie) Zaventem 1930 Procurement Telefoon: +32 27534500 _hidden_@brusselsairport.be www.brusselsairport.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349338

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Building Infrastructure Maintenance Frame Agreements

BAC nv-BAC IRE/B&F/EU/2018/007--F06_2

Deze opdracht omvat het sluiten van raamovereenkomsten voor 4 jaar voor werken (plaatsing, montage, herstelling) en onderhoud opgedeeld in 4 categorieën, dringende interventies met betrekking tot deze categorieën en projecten waarin werken van meerdere categorieën gecombineerd worden:

- ruwbouw (perceel 1),

- dakwerken (perceel 2),

- fit out (perceel 3),

- afwerking (perceel 4),

- gecombineerde projecten (perceel 5).

Ruwbouw

Perceel nr.: 1

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat onder andere afbraakwerken, metselwerken, stenen vloeren/wanden, betonherstellingen, beton boringen en beton zaagwerken.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perecel een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 partij.

Dakwerken

Perceel nr.: 2

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat onder andere onderhoud, herstelling en plaatsing van platte daken, hellende daken en dakgoten van luchthaven- en residentiële gebouwen.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perceel een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 partij.

Fit Out

Perceel nr.: 3

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat onder andere onderhoud, plaatsing en herstelling van inox, leuningen, borstwering, ijzeren/metalen plafond, gelaagd glas, tijdelijke wanden, deur- en raamschrijnwerk, alsook dringende eerste interventies met betrekking tot ruwbouw, fit out en afwerking binnen en buiten kantooruren.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perceel een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 partij.

Afwerking

Perceel nr.: 4

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat onder andere onderhoud, plaatsing, uitvoering en herstelling van onder andere gyprocwanden, schilderwerken, vloerbekleding (zachte/hout), inbouwmeubilair, valse plafonds, brandafdichting.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perceel een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 partij.

Gecombineerde projecten

Perceel nr.: 5

Luchthaven Brussel-Nationaal.

Dit perceel omvat het sluiten van een raamovereenkomst voor de uitvoering van projecten, waarin werken zoals omschreven in percelen 1 tot 4 worden gecombineerd, waarbij ook speciale technieken (zoals bijvoorbeeld elektriciteitswerken, HVAC, loodgieterij, [...]) en coördinatie van de werkzaamheden inbegrepen zijn.

De opties worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

Er zal voor dit perceel met 3 partijen een raamovereenkomst afgesloten worden. Elk project zal op basis van een mini-competitie aan 1 partij worden toegewezen.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 099-226989 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 1

Ruwbouw

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 2

Dakwerken

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-05 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 3

Fit Out

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-16 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 4

Afwerking

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-09 Opdracht nr.: BAC/IRE/B&F/EU/2018/007 Perceel nr.: 5

Gecombineerde projecten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (schorsingsprocedure) Waterloolaan 70 Brussel 1000 _hidden_@just.fgov.be http://www.baliebrussel.be/nl/gerechtelijke-adressen-brussel/nederlandstalige-rechtbank-van-koophandel-brussel Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (schorsingsprocedure) Waterloolaan 70 Brussel 1000 _hidden_@just.fgov.be http://www.baliebrussel.be/nl/gerechtelijke-adressen-brussel/nederlandstalige-rechtbank-van-koophandel-brussel Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (schorsingsprocedure) Waterloolaan 70 Brussel 1000 _hidden_@just.fgov.be http://www.baliebrussel.be/nl/gerechtelijke-adressen-brussel/nederlandstalige-rechtbank-van-koophandel-brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07