Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380921-2019 ( Ref: 250354-2019)
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:05/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Travaux d'installation d'escaliers mécaniques
Aanbestedende overheid:
STIB — Service spécial d'études 0247.499.953_505547

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45313200, 45313210
Beschrijving:
Installeren van roltrappen.
Installeren van loopbanden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

STIB - Service spécial d'études 0247.499.953_505547 Rue Royale 76 Bruxelles 1000 M. Guido De Coninck Telefoon: +322 2042226 _hidden_@gob.brussels http://stib-mivb@brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336206

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre pour le remplacement des escalators du réseau métro et prémétro de Bruxelles

SSE-SSD CSC-BB 1482-F05_0

- lot 1: fourniture, montage, raccordement et mise en service des escalators destinés au réseau métro et pré-métro de Bruxelles,

- lot 2: démontage et évacuation des escalators intérieurs du réseau métro et prémétro de Bruxelles,

- lot 3: démontage et évacuation des escalators extérieures du réseau métro et prémétro de Bruxelles.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-250354

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

STIB - Service spécial d'études 0247.499.953_505547 Rue Royale 76 Bruxelles 1000 M. Guido De Coninck Telefoon: +322 2042226 _hidden_@gob.brussels http://stib-mivb@brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336206

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre pour le remplacement des escalators du réseau métro et prémétro de Bruxelles

SSE-SSD CSC-BB 1482-F05_0

- lot 1: fourniture, montage, raccordement et mise en service des escalators destinés au réseau métro et pré-métro de Bruxelles,

- lot 2: démontage et évacuation des escalators intérieurs du réseau métro et prémétro de Bruxelles,

- lot 3: démontage et évacuation des escalators extérieures du réseau métro et prémétro de Bruxelles.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-250354

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MIVB - Speciale Studie Dienst 0247.499.953_505547 Koningsstraat 76 Brussel 1000 M. Guido De Coninck Telefoon: +322 2042226 _hidden_@gob.brussels http://stib-mivb@brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336206

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de vervanging van roltrappen van het Brussels metro- en premetronet

SSE-SSD CSC-BB 1482-F05_0

- Perceel 1: levering, montage, aansluiting en indienststelling van roltrappen bestemd voor het Brussels metro- en pre-metronet,

- Perceel 2: demontage en afvoeren van de binnen-roltrappen van het Brussels metro- en pre-metronet,

- Perceel 3: demontage en afvoeren van de buiten-roltrappen van het Brussels metro- en pre-metronet.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-250354

De informatie is gecorrigeerd of toegevoegd in de bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Voor meer informatie, graag de bijbehorende aanbestedingsstukken raadplegen.