Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 155/2019 - 382933-2019
Publicatiedatum:13/08/2019
Uiterste datum:12/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Verzekeringsdiensten
Aanbestedende overheid:
De Haan 0216.770.848_29765

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66510000, 66512000, 66515100, 66516000, 66516100
Beschrijving:
Verzekeringsdiensten.
Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen.
Brandverzekeringen.
Aansprakelijkheidsverzekeringen.
Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Haan 0216.770.848_29765 Leopoldlaan 24 De Haan 8420 Liesbet D'hoye Telefoon: +50 435140 _hidden_@ocmwdehaan.be http://www.dehaan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349795 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349795 Aon Belgium bvba 0426.531.863 Posthofbrug 6-8 Berchem Katrien Gielen _hidden_@aon.be http://https://www.aon.com/belgium/du/default.jsp http://https://www.aon.com/belgium/du/default.jsp https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DH-2019_Verzekeringen+-+selectieleidraad-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verzekeringspolissen: bekendmaking selectieleidraad

DH-2019_Verzekeringen - selectieleidraad-F02_0

Het afsluiten van verzekeringspolissen voor gemeente en OCMW De Haan.

Personenverzekeringen

Perceel nr.: 1

De Haan

Personenverzekeringen gemeente en OCMW De Haan.

Gunningscriteria Aanvang 2020-01-01 Einde 2020-12-31

Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar.

Verzekeringen materiële schade

Perceel nr.: 2

De Haan

Verzekeringen materiële schade gemeente en OCMW De Haan.

Gunningscriteria Aanvang 2020-01-01 Einde 2020-12-31

Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar.

Verzekeringen aansprakelijkheid

Perceel nr.: 3

De Haan

Verzekeringen aansprakelijkheid gemeente en OCMW De Haan.

Gunningscriteria Aanvang 2020-01-01 Einde 2020-12-31

Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar.

Verzekeringen auto

Perceel nr.: 4

De Haan

Personenverzekeringen gemeente en OCMW De Haan.

Gunningscriteria Aanvang 2020-01-01 Einde 2020-12-31

Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-12 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-09-18

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Haan 0216.770.848_29765 Leopoldlaan 24 De Haan 8420 Liesbet D'hoye Telefoon: +50 435140 _hidden_@ocmwdehaan.be http://www.dehaan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349795 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349795 Aon Belgium bvba 0426.531.863 Posthofbrug 6-8 Berchem Katrien Gielen _hidden_@aon.be http://https://www.aon.com/belgium/du/default.jsp http://https://www.aon.com/belgium/du/default.jsp https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DH-2019_Verzekeringen+-+selectieleidraad-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verzekeringspolissen: bekendmaking selectieleidraad

DH-2019_Verzekeringen - selectieleidraad-F02_0

Het afsluiten van verzekeringspolissen voor gemeente en OCMW De Haan.

Personenverzekeringen

Perceel nr.: 1

De Haan

Personenverzekeringen gemeente en OCMW De Haan.

Gunningscriteria Aanvang 2020-01-01 Einde 2020-12-31

Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar.

Verzekeringen materiële schade

Perceel nr.: 2

De Haan

Verzekeringen materiële schade gemeente en OCMW De Haan.

Gunningscriteria Aanvang 2020-01-01 Einde 2020-12-31

Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar.

Verzekeringen aansprakelijkheid

Perceel nr.: 3

De Haan

Verzekeringen aansprakelijkheid gemeente en OCMW De Haan.

Gunningscriteria Aanvang 2020-01-01 Einde 2020-12-31

Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar.

Verzekeringen auto

Perceel nr.: 4

De Haan

Personenverzekeringen gemeente en OCMW De Haan.

Gunningscriteria Aanvang 2020-01-01 Einde 2020-12-31

Jaarlijks verlengbaar, met een maximumlooptijd van 4 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-12 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-09-18

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12