Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 156/2019 - 385990-2019 ( Ref: 372852-2019)
Publicatiedatum:14/08/2019
Uiterste datum:05/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Verzekeringen voor motorvoertuigen
Aanbestedende overheid:
Antwerpen 0207.500.123_22847

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66514110
Beschrijving:
Verzekeringen voor motorvoertuigen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Antwerpen 0207.500.123_22847 Grote Markt 1 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 33382770 _hidden_@stad.antwerpen.be http://www.ondernemeninantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349287

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de verzekering van motorvoertuigen

Antwerpen-GAC_2018_00563-F02_0

Raamovereenkomst voor de verzekering van motorvoertuigen.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 151-372852

Schadestatistieken 2018 toegevoegd in extra bijlage.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Antwerpen 0207.500.123_22847 Grote Markt 1 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 33382770 _hidden_@stad.antwerpen.be http://www.ondernemeninantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349287

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de verzekering van motorvoertuigen

Antwerpen-GAC_2018_00563-F02_0

Raamovereenkomst voor de verzekering van motorvoertuigen.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 151-372852

Schadestatistieken 2018 toegevoegd in extra bijlage.