Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172842
Publicatiedatum:14/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Land:TNL
Onderwerp:
Marktconsulatie Slimme dataverzameling gemeente Almere
Aanbestedende overheid:
Gemeente Almere

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000, 48600000, 72212600, 72320000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.
Database- en besturingssoftware.
Diensten voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware.
Databasediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Almere 1300 AE Rachid Lakhloufi _hidden_@almere.nl http://www.almere.nl

Marktconsulatie Slimme dataverzameling gemeente Almere

Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding -Slimme dataverzameling voor uitvoering gemeentelijke watertaken Almere- nodigt de gemeente Almere u uit om deel te nemen name aan een marktconsultatie.

Almere

Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding -Slimme dataverzameling voor uitvoering gemeentelijke watertaken Almere-, nodigt de gemeente Almere u uit om deel te nemen name aan een marktconsultatie.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2019-10-01

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/ff7b0638c9661f4eaeb5bf53f9446c56/action/interested

typePublicatie: Vooraankondiging
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure:
kenmerk: 234854
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false