Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 388691-2019 ( Ref: 070360-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/S – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Support Systems – Ondersectie Diensten 0308.357.555_20

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79300000
Beschrijving:
Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten 0308.357.555_20 Eversestraat 1 Evere 1140 Telefoon: +32 24415480 _hidden_@mil.be http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350109

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie

MRMP-S/S-19SS551-F03_1

Meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 583960.00

Meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie.

Gunningscriteria

Zie bestek en erratum.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-070360 Opdracht nr.: 19SS551

Meerjarige (2019-2022) overeenkomst van diensten tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-22 Aantal inschrijvingen: 7 1 7 Naam en adres van de contractant: Listen SA Rue du suffrage universel Sprimont 4140 Geraamde totale waarde: 1108393.13 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 706591.60

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/S - Direction générale material resources - division marchés publics - section support systems - sous-section services 0308.357.555_20 Rue d'Evere 1 Evere 1140 Telefoon: +32 24415480 _hidden_@mil.be http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350109

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché pluriannuel (2019-2022) de services à bordereau de prix relatif à l’élaboration d’études de marché concernant l’évaluation de la politique de communication de la défense

MRMP-S/S-19SS551-F03_1

Marché pluriannuel (2019-2022) de services à bordereau de prix relatif à l’élaboration d’études de marché concernant l’évaluation de la politique de communication de la défense.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 583960.00

Marché pluriannuel (2019-2022) de services à bordereau de prix relatif à l’élaboration d’études de marché concernant l’évaluation de la politique de communication de la défense.

Gunningscriteria

Voir cahier spécial des charges + erratum.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-070360 Opdracht nr.: 19SS551

Marché pluriannuel (2019-2022) de services à bordereau de prix relatif à l’élaboration d’études de marché concernant l’évaluation de la politique de communication de la défense

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-22 Aantal inschrijvingen: 7 1 7 Naam en adres van de contractant: Listen SA Sprimont 4140 Geraamde totale waarde: 1108393.13 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 706591.60

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten 0308.357.555_20 Eversestraat 1 Evere 1140 Telefoon: +32 24415480 _hidden_@mil.be http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350109

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie

MRMP-S/S-19SS551-F03_1

Meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 583960.00

Meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie.

Gunningscriteria

Zie bestek en erratum.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-070360 Opdracht nr.: 19SS551

Meerjarige (2019-2022) overeenkomst van diensten tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-22 Aantal inschrijvingen: 7 1 7 Naam en adres van de contractant: Listen SA Rue du suffrage universel Sprimont 4140 Geraamde totale waarde: 1108393.13 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 706591.60

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14