Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 388714-2019
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Telefoon- en datatransmissiediensten
Aanbestedende overheid:
Federale Pensioendienst 0206.738.078_17301

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
64210000
Beschrijving:
Telefoon- en datatransmissiediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Federale Pensioendienst 0206.738.078_17301 Zuidertoren Brussel 1060 Telefoon: +32 25293750 _hidden_@sfpd.fgov.be www.sfpd.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350073

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Telefonie en communications

SFPD-S2100/2019/02-F03_0

Telefonie en communications

Zie bestek

Gunningscriteria

De opdracht werd niet Europees gepubliceerd door een taalconflict. Bijgevolg zal een nieuwe publicatie worden gestart.

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: SFPD/S2100/2019/02

Telefonie en communications

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De opdracht werd niet Europees gepubliceerd door een taalconflict. Bijgevolg zal een nieuwe publicatie worden gestart.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Service fédéral des pensions 0206.738.078_17301 Tour du Midi Bruxelles 1060 Telefoon: +32 25293750 _hidden_@sfpd.fgov.be www.sfpd.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350073

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Téléphonie et communications

SFPD-S2100/2019/02-F03_0

Téléphonie et communications.

Voir cahier spécial des charges.

Gunningscriteria

Le marché n'a pas été publié au niveau européen en raison d'un conflit linguistique dans la publication néerlandophone. En conséquence, une nouvelle publication sera lancée.

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: SFPD/S2100/2019/02

Téléphonie et communications

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Le marché n'a pas été publié au niveau européen en raison d'un conflit linguistique dans la publication néerlandophone. En conséquence, une nouvelle publication sera lancée.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 _hidden_@raadst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 _hidden_@raadst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 _hidden_@raadst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Federale Pensioendienst 0206.738.078_17301 Zuidertoren Brussel 1060 Telefoon: +32 25293750 _hidden_@sfpd.fgov.be www.sfpd.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350073

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Telefonie en communications

SFPD-S2100/2019/02-F03_0

Telefonie en communications

Zie bestek

Gunningscriteria

De opdracht werd niet Europees gepubliceerd door een taalconflict. Bijgevolg zal een nieuwe publicatie worden gestart.

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: SFPD/S2100/2019/02

Telefonie en communications

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De opdracht werd niet Europees gepubliceerd door een taalconflict. Bijgevolg zal een nieuwe publicatie worden gestart.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14