Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 388781-2019 ( Ref: 325456-2018)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Reclame- en marketingdiensten
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten 0308.357.555_20

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79340000
Beschrijving:
Reclame- en marketingdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten 0308.357.555_20 Eversestraat, 1 Evere 1140 Telefoon: +32 24415495 _hidden_@mil.be http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350118

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Een meerjarige overeenkomst (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van reclamebureaudiensten ten voordele van Defensie.

MRMP-S/S-19SS910-F03_1

Een meerjarige overeenkomst (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van reclamebureaudiensten ten voordele van Defensie.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10707196.42

.Een meerjarige overeenkomst (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van reclamebureaudiensten ten voordele van Defensie

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 142-325456 Opdracht nr.: 19SS910

Meerjarige (2019-2022) overeenkomst van diensten tegen prijslijst voor reclamebureaudiensten ten voordele van Defensie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-27 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Boondoggle NV Sluisstraat 79/06 Leuven 3000 Geraamde totale waarde: 12557501.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12955707.67

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/S - direction générale Material Resources - division marchés publics - section Support Systems - sous-section services 0308.357.555_20 Rue d'Evere 1 Evere 1140 Telefoon: +32 24415495 _hidden_@mil.be http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350118

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Un marché pluriannuel de services (2019-2022) à bordereau de prix relatif aux activités d’agence publicitaire au profit de la défense

MRMP-S/S-19SS910-F03_1

Un marché pluriannuel de services (2019-2022) à bordereau de prix relatif aux activités d’agence publicitaire au profit de la défense.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10707196.42

Un marché pluriannuel de services (2019-2022) à bordereau de prix relatif aux activités d’agence publicitaire au profit de la défense.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 142-325456 Opdracht nr.: 19SS910

Marché pluriannuel de services (2019-2022) à bordereau de prix concernant les activités d’agence de publicité au profit de la défense

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-27 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Boondoggle NV Leuven 3000 Geraamde totale waarde: 12557501.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12955707.67

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten 0308.357.555_20 Eversestraat, 1 Evere 1140 Telefoon: +32 24415495 _hidden_@mil.be http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350118

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Een meerjarige overeenkomst (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van reclamebureaudiensten ten voordele van Defensie.

MRMP-S/S-19SS910-F03_1

Een meerjarige overeenkomst (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van reclamebureaudiensten ten voordele van Defensie.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10707196.42

.Een meerjarige overeenkomst (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van reclamebureaudiensten ten voordele van Defensie

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 142-325456 Opdracht nr.: 19SS910

Meerjarige (2019-2022) overeenkomst van diensten tegen prijslijst voor reclamebureaudiensten ten voordele van Defensie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-27 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Boondoggle NV Sluisstraat 79/06 Leuven 3000 Geraamde totale waarde: 12557501.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12955707.67

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14