Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 388852-2019 ( Ref: 216875-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Dienstverlening door ingenieurs
Aanbestedende overheid:
De Vlaamse Waterweg nv 0216.173.309_16711

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71300000, 71336000, 75120000, 75130000
Beschrijving:
Dienstverlening door ingenieurs.
Diensten voor technische ondersteuning.
Administratieve diensten door agentschappen.
Ondersteunende diensten voor de overheid.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Vlaamse Waterweg nv 0216.173.309_16711 Oostdijk 110 Willebroek 2830 Krista Maes _hidden_@vlaamsewaterweg.be www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350122 Openbare werken

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de technische ondersteuning en expertise voor de cel Binnenvaartcommissie

De Vlaamse Waterweg-AAS-19-0005-F03_0

Het voorwerp van de opdracht betreft de technische ondersteuning van de cel Binnenvaartcommissie dat een onderdeel uitmaakt van de Vlaamse Waterweg nv (hierna de “waterwegbeheerder” genoemd).

De opdrachtnemer zal de cel Binnenvaartcommissie ondersteunen in het uitoefenen van haar taken op technisch vlak.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 528000.00

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren en/of auditeren van de onderzoeken i.h.k.v. certificatie.

Perceel nr.: 1

De waterwegbeheerder vraagt bij dit perceel ondersteuning van technisch georiënteerde profielen voor de onderzoeken en audits i.h.k.v. certificatie (communautair certificaat, certificaat van onderzoek en certificaat van goedkeuring). Dit kan bijvoorbeeld gaan over het uitvoeren van een onderzoek op het terrein of nadien de gegevens verwerken in de Schependatabank alsook het ondersteunen van een scheepsauditor van de cel Binnenvaartcommissie bij het uitvoeren van het onderzoek.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Het offerbedrag Weging: 50 Kostencriterium Naam: De kwaliteit van het ter beschikking gestelde personeel Weging: 50

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren van de onderzoeken i.h.k.v. scheepsmeting

Perceel nr.: 2

De waterwegbeheerder vraagt bij dit perceel ondersteuning van technisch georiënteerde profielen voor het uitvoeren van de onderzoeken i.h.k.v. scheepsmeting. Dit houdt bijvoorbeeld meer concreet het uitvoeren van een scheepsmeting in alsook het ondersteunen van een scheepsmeter van de cel Binnenvaartcommissie bij het uitvoeren van een scheepsmeting.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Het offertebedrag Weging: 50 Kostencriterium Naam: De kwaliteit van het ter beschikking gestelde personeel Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-216875 Opdracht nr.: AAS-19-0005 Perceel nr.: 1

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren en/of auditeren van de onderzoeken i.h.k.v. certificatie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-01 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: W.W.A - Waterways Assistance Zwart Venlaan 14 Kalmthout 2920 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264000.00 Opdracht nr.: AAS-19-0005 Perceel nr.: 2

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren van de onderzoeken i.h.k.v. scheepsmeting

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-01 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: W.W.A - Waterways Assistance Zwart Venlaan 14 Kalmthout 2920 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Vlaamse Waterweg nv 0216.173.309_16711 Oostdijk 110 Willebroek 2830 Krista Maes _hidden_@vlaamsewaterweg.be www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350122 Openbare werken

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de technische ondersteuning en expertise voor de cel Binnenvaartcommissie

De Vlaamse Waterweg-AAS-19-0005-F03_0

Het voorwerp van de opdracht betreft de technische ondersteuning van de cel Binnenvaartcommissie dat een onderdeel uitmaakt van de Vlaamse Waterweg nv (hierna de “waterwegbeheerder” genoemd).

De opdrachtnemer zal de cel Binnenvaartcommissie ondersteunen in het uitoefenen van haar taken op technisch vlak.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 528000.00

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren en/of auditeren van de onderzoeken i.h.k.v. certificatie.

Perceel nr.: 1

De waterwegbeheerder vraagt bij dit perceel ondersteuning van technisch georiënteerde profielen voor de onderzoeken en audits i.h.k.v. certificatie (communautair certificaat, certificaat van onderzoek en certificaat van goedkeuring). Dit kan bijvoorbeeld gaan over het uitvoeren van een onderzoek op het terrein of nadien de gegevens verwerken in de Schependatabank alsook het ondersteunen van een scheepsauditor van de cel Binnenvaartcommissie bij het uitvoeren van het onderzoek.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Het offerbedrag Weging: 50 Kostencriterium Naam: De kwaliteit van het ter beschikking gestelde personeel Weging: 50

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren van de onderzoeken i.h.k.v. scheepsmeting

Perceel nr.: 2

De waterwegbeheerder vraagt bij dit perceel ondersteuning van technisch georiënteerde profielen voor het uitvoeren van de onderzoeken i.h.k.v. scheepsmeting. Dit houdt bijvoorbeeld meer concreet het uitvoeren van een scheepsmeting in alsook het ondersteunen van een scheepsmeter van de cel Binnenvaartcommissie bij het uitvoeren van een scheepsmeting.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Het offertebedrag Weging: 50 Kostencriterium Naam: De kwaliteit van het ter beschikking gestelde personeel Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-216875 Opdracht nr.: AAS-19-0005 Perceel nr.: 1

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren en/of auditeren van de onderzoeken i.h.k.v. certificatie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-01 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: W.W.A - Waterways Assistance Zwart Venlaan 14 Kalmthout 2920 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264000.00 Opdracht nr.: AAS-19-0005 Perceel nr.: 2

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren van de onderzoeken i.h.k.v. scheepsmeting

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-01 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: W.W.A - Waterways Assistance Zwart Venlaan 14 Kalmthout 2920 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14