Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 388946-2019 ( Ref: 219155-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Aanbestedende overheid:
SCOOP SCOOP

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45214100, 45214200, 90900000
Beschrijving:
Kleuterschoolgebouwen.
Schoolgebouwen.
Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SCOOP SCOOP de Bavaylei 134 Vilvoorde 1800 Mevrouw Elise Vandendries Telefoon: +32 27697373 _hidden_@scoop.be Fax: +32 27697379 http://www.scoop.be Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Schoonmaak van schoolgebouwen van scholengroep SCOOP

2019019

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 424876.04

Schoolgebouwen van scholengroep SCOOP.

De gebouwen die dienen gepoetst te worden onder dit bestek bevinden zich op onderstaande adresgegevens:

- GO! atheneum Tervuren, H. Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren,

- GO! basisschool De KATtensprong, H. Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren,

- GO! atheneum Grimbergen, Lagesteenweg 77, 1850 Grimbergen,

- GO! baisschool De Regenboog, Speelbroek 38, 1850 Grimbergen,

- GO! baisschool Spectrum Buken, Sint-Antoniusstraat 8, 1910 Kampenhout,

- GO! basisschool Klim Op, K. Ledeganckstraat 16, 1800 Vilvoorde,

- GO! centrum voor Leerlingenbegeleiding Vilvoorde, de Bavaylei 134 bus 2, 1800 Vilvoorde,

- GO! freinetschool De Zwierezwaai, de Bavaylei 134 bus 1, 1800 Vilvoorde,

- GO! basisschool Kaleido, Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde,

- GO! atheneum Zaventem, Hoogstraat 50, 1930 Zaventem.

Er wordt een oplijsting van de te poetsen lokalen met de respectievelijke oppervlaktes toegevoegd in bijlage. In sommige scholen wordt er gewerkt met een mix van eigen personeel en externe poetsdienst. Indien een lokaal niet opgenomen is in de lijst met lokalen, mag de inschrijver ervan uit gaan dat deze niet door hen dient onderhouden te worden.

De grondplannen met de lokalen op, wordt de inschrijver bezorgd voor het plaatsbezoek zodat deze zich reeds een totaalbeeld kan vormen voor het plaatsbezoek.

De opdracht bestaat uit 3 posten:

1) jaarlijkse periodieke reiniging van de gebouwen van scholengroep SCOOP;

2) jaarlijkse grote poetsbeurt van de gebouwen uit post 1;

3) ad hoc vervangingen van intern personeel en bijkomende opdrachten op aanvraag.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteitscontrole en communicatie Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Planning en organisatie Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Milieuvriendelijkheid Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Gebruik machines Weging: 5 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs bijkomende opdrachten Weging: 5 Kostencriterium Naam: Detail calculatie Weging: 10

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-219155 Opdracht nr.: 2019019

Schoonmaak van schoolgebouwen van scholengroep SCOOP

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-19 Aantal inschrijvingen: 5 0 0 5 Naam en adres van de contractant: Jette Clean nv Leon Theodorestraat 157 Brussel 1090 Telefoon: +32 24260308 _hidden_@jette-clean.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 424876.04

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SCOOP SCOOP de Bavaylei 134 Vilvoorde 1800 Mevrouw Elise Vandendries Telefoon: +32 27697373 _hidden_@scoop.be Fax: +32 27697379 http://www.scoop.be Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Schoonmaak van schoolgebouwen van scholengroep SCOOP

2019019

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 424876.04

Schoolgebouwen van scholengroep SCOOP.

De gebouwen die dienen gepoetst te worden onder dit bestek bevinden zich op onderstaande adresgegevens:

- GO! atheneum Tervuren, H. Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren,

- GO! basisschool De KATtensprong, H. Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren,

- GO! atheneum Grimbergen, Lagesteenweg 77, 1850 Grimbergen,

- GO! baisschool De Regenboog, Speelbroek 38, 1850 Grimbergen,

- GO! baisschool Spectrum Buken, Sint-Antoniusstraat 8, 1910 Kampenhout,

- GO! basisschool Klim Op, K. Ledeganckstraat 16, 1800 Vilvoorde,

- GO! centrum voor Leerlingenbegeleiding Vilvoorde, de Bavaylei 134 bus 2, 1800 Vilvoorde,

- GO! freinetschool De Zwierezwaai, de Bavaylei 134 bus 1, 1800 Vilvoorde,

- GO! basisschool Kaleido, Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde,

- GO! atheneum Zaventem, Hoogstraat 50, 1930 Zaventem.

Er wordt een oplijsting van de te poetsen lokalen met de respectievelijke oppervlaktes toegevoegd in bijlage. In sommige scholen wordt er gewerkt met een mix van eigen personeel en externe poetsdienst. Indien een lokaal niet opgenomen is in de lijst met lokalen, mag de inschrijver ervan uit gaan dat deze niet door hen dient onderhouden te worden.

De grondplannen met de lokalen op, wordt de inschrijver bezorgd voor het plaatsbezoek zodat deze zich reeds een totaalbeeld kan vormen voor het plaatsbezoek.

De opdracht bestaat uit 3 posten:

1) jaarlijkse periodieke reiniging van de gebouwen van scholengroep SCOOP;

2) jaarlijkse grote poetsbeurt van de gebouwen uit post 1;

3) ad hoc vervangingen van intern personeel en bijkomende opdrachten op aanvraag.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteitscontrole en communicatie Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Planning en organisatie Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Milieuvriendelijkheid Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Gebruik machines Weging: 5 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs bijkomende opdrachten Weging: 5 Kostencriterium Naam: Detail calculatie Weging: 10

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-219155 Opdracht nr.: 2019019

Schoonmaak van schoolgebouwen van scholengroep SCOOP

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-19 Aantal inschrijvingen: 5 0 0 5 Naam en adres van de contractant: Jette Clean nv Leon Theodorestraat 157 Brussel 1090 Telefoon: +32 24260308 _hidden_@jette-clean.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 424876.04

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13