Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 388993-2019 ( Ref: 335481-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:02/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
Aanbestedende overheid:
Technopolis NV 0461.430.087_18504

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90911000, 90911100, 90911200, 90911300
Beschrijving:
Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten.
Reinigen van accommodatie.
Reiniging van gebouwen.
Wassen van ramen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Technopolis NV 0461.430.087_18504 Technologielaan Mechelen 2800 _hidden_@technopolis.be www.technopolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347679

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen en terreinen in Technopolis

Technopolis NV-D30+19007-F02_0

Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen, terreinen en ramen inclusief separatieglas van Technopolis®.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-335481

Antwoorden op vragen gesteld op het Forum alsook tijdens het plaatsbezoek. Powerpointpresentatie betreffende infosessie met plaatsbezoek van vrijdag 9.8.2019.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Technopolis NV 0461.430.087_18504 Technologielaan Mechelen 2800 _hidden_@technopolis.be www.technopolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347679

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen en terreinen in Technopolis

Technopolis NV-D30+19007-F02_0

Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen, terreinen en ramen inclusief separatieglas van Technopolis®.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-335481

Antwoorden op vragen gesteld op het Forum alsook tijdens het plaatsbezoek. Powerpointpresentatie betreffende infosessie met plaatsbezoek van vrijdag 9.8.2019.