Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 389001-2019 ( Ref: 329563-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:27/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Reclame- en marketingdiensten
Aanbestedende overheid:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Algemene Directie - Cel Communicatie 0316.381.039_17422

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79340000
Beschrijving:
Reclame- en marketingdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Algemene Directie - Cel Communicatie 0316.381.039_17422 CCN, Noordstation, Vooruitgangstraat 80, bus 1 Brussel 1035 C. Thiry, Eerste Attachée, verantwoordelijke van de Cel Communicatie Telefoon: +32 2042001 _hidden_@sprb.brussels https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346515

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marketingstrategie en communicatie- en informatiedrager voor het "efro"-project / Fietssnelweg Noord-Zuid van Brussel Mobiliteit

DAA-BMB/DG-AD/G19.009-F02_1

De onderhavige opdracht van diensten betreft de definitie van een marketingstrategie en de uitvoering van communicatie- en informatiedragers voor het project Fietssnelweg Noord-Zuid van Brussel Mobiliteit, met de steun van het EFRO.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 134-329563

Wijzigingen bestek: pagina's 9, 14, 15, 21, 25, 32, 35 en 55.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Région de Bruxelles-Capitale, service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, direction générale - cellule communication 0316.381.039_17422 CCN, Rue du Progrès 80, boîte 1 Bruxelles 1035 C. Thiry, première attachée, responsable de la cellule communication Telefoon: +32 2042001 _hidden_@sprb.brussels https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346515

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Stratégie de marketing et support de communication et information pour le projet véloroute nord-sud de Bruxelles Mobilité avec le soutien du FEDER

DAA-BMB/DG-AD/G19.009-F02_1

Le présent marché de services porte sur la définition d’une stratégie de marketing et la réalisation de supports de communication et information pour le projet véloroute nord-sud de Bruxelles Mobilité, avec le soutien du FEDER.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 134-329563

Modifications cahier spécial des charges: pages 9, 14, 15, 21, 25, 32, 35 et 55.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Algemene Directie - Cel Communicatie 0316.381.039_17422 CCN, Noordstation, Vooruitgangstraat 80, bus 1 Brussel 1035 C. Thiry, Eerste Attachée, verantwoordelijke van de Cel Communicatie Telefoon: +32 2042001 _hidden_@sprb.brussels https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346515

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marketingstrategie en communicatie- en informatiedrager voor het "efro"-project / Fietssnelweg Noord-Zuid van Brussel Mobiliteit

DAA-BMB/DG-AD/G19.009-F02_1

De onderhavige opdracht van diensten betreft de definitie van een marketingstrategie en de uitvoering van communicatie- en informatiedragers voor het project Fietssnelweg Noord-Zuid van Brussel Mobiliteit, met de steun van het EFRO.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 134-329563

Wijzigingen bestek: pagina's 9, 14, 15, 21, 25, 32, 35 en 55.