Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 389005-2019 ( Ref: 322163-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:26/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
Aanbestedende overheid:
FOD Fin Afdeling Aankopen 0308.357.159_24900

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
18100000
Beschrijving:
Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

FOD Fin Afdeling Aankopen 0308.357.159_24900 North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961 Brussel 1030 _hidden_@minfin.fed.be http://publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346838 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346838

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Huur en onderhoud van beroepskledij voor het personeel van de restaurants van de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Fedorest

SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2019/026-F02_0

Huur en onderhoud van beroepskledij voor het personeel van de restaurants van de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Fedorest.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 131-322163

Vragen en antwoorden.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SPF Fin Division Achats 0308.357.159_24900 North Galaxy-Tour B 4e étage, Boulevard du Roi Albert II 33/961 Bruxelles 1030 _hidden_@minfin.fed.be http://publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346838 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346838

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Services de location et d'entretien de vêtements professionnels pour le personnel des restaurants du service administratif à comptabilité Autonome Fedorest

SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2019/026-F02_0

Services de location et d'entretien de vêtements professionnels pour le personnel des restaurants du service administratif à comptabilité Autonome Fedorest.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 131-322163

Questions et réponses.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

FOD Fin Afdeling Aankopen 0308.357.159_24900 North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961 Brussel 1030 _hidden_@minfin.fed.be http://publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346838 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346838

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Huur en onderhoud van beroepskledij voor het personeel van de restaurants van de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Fedorest

SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2019/026-F02_0

Huur en onderhoud van beroepskledij voor het personeel van de restaurants van de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Fedorest.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 131-322163

Vragen en antwoorden.