Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 389010-2019 ( Ref: 291971-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:27/08/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen 0316.380.841_17468

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
63712000
Beschrijving:
Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen 0316.380.841_17468 VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2, bus 82 Brugge 8200 Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Telefoon: +32 50248000 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 50248005 www.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344892

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gladheidsbestrijding op de gewest- en autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen - 5 percelen

AWV W-Vl-19/14_O30_0_251_gd-F02_1

De dienstverlening omvat hoofdzakelijk:

1) het uitvoeren van strooi- en/of sneeuwruimingsacties;

2) het uitvoeren van sneeuwruimingsacties;

3) het leveren van een laadschop met bestuurder of enkel een bestuurder.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-291971 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-08-20 10:45 2019-08-27 10:45 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-08-20 10:45 2019-08-27 10:45

Er staat vermeld op pag. 15 van het bestek onder art. 77:

Belangrijk bericht voor opdrachten in percelen: indien de inschrijver wenst in te schrijven voor meerdere percelen, heeft hij de verplichting voor elk perceel afzonderlijk een offerteformulier en samenvattende opmeting of inventaris te bezorgen. Voor de overige gevraagde bijlagen kan hij 1 dossier indienen, met dien verstande dat de overige documenten die specifiek per perceel verschillend zijn, afzonderlijk worden ingediend.

Er dient gelezen te worden: belangrijk bericht voor opdrachten in percelen: indien de inschrijver wenst in te schrijven voor meerdere percelen, heeft hij de verplichting voor elk perceel afzonderlijk een offerteformulier en samenvattende opmeting of inventaris en een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) te bezorgen. Voor de overige gevraagde bijlagen kan hij 1 dossier indienen, met dien verstande dat de overige documenten die specifiek per perceel verschillend zijn, afzonderlijk worden ingediend.

In het bestek staat onder art. 84 - elektronische inschrijving offertes een foutief telefoonnummer van e-procurement helpdesk. Dit telefoonnummer moet zijn: +32 (0)27408000.

De opening van de offertes is voorzien op dinsdag 27.8.2019 om 10:45 i.p.v. dinsdag 20.8.2019 om 10:45.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen 0316.380.841_17468 VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2, bus 82 Brugge 8200 Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Telefoon: +32 50248000 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 50248005 www.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344892

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gladheidsbestrijding op de gewest- en autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen - 5 percelen

AWV W-Vl-19/14_O30_0_251_gd-F02_1

De dienstverlening omvat hoofdzakelijk:

1) het uitvoeren van strooi- en/of sneeuwruimingsacties;

2) het uitvoeren van sneeuwruimingsacties;

3) het leveren van een laadschop met bestuurder of enkel een bestuurder.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 119-291971 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-08-20 10:45 2019-08-27 10:45 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2019-08-20 10:45 2019-08-27 10:45

Er staat vermeld op pag. 15 van het bestek onder art. 77:

Belangrijk bericht voor opdrachten in percelen: indien de inschrijver wenst in te schrijven voor meerdere percelen, heeft hij de verplichting voor elk perceel afzonderlijk een offerteformulier en samenvattende opmeting of inventaris te bezorgen. Voor de overige gevraagde bijlagen kan hij 1 dossier indienen, met dien verstande dat de overige documenten die specifiek per perceel verschillend zijn, afzonderlijk worden ingediend.

Er dient gelezen te worden: belangrijk bericht voor opdrachten in percelen: indien de inschrijver wenst in te schrijven voor meerdere percelen, heeft hij de verplichting voor elk perceel afzonderlijk een offerteformulier en samenvattende opmeting of inventaris en een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) te bezorgen. Voor de overige gevraagde bijlagen kan hij 1 dossier indienen, met dien verstande dat de overige documenten die specifiek per perceel verschillend zijn, afzonderlijk worden ingediend.

In het bestek staat onder art. 84 - elektronische inschrijving offertes een foutief telefoonnummer van e-procurement helpdesk. Dit telefoonnummer moet zijn: +32 (0)27408000.

De opening van de offertes is voorzien op dinsdag 27.8.2019 om 10:45 i.p.v. dinsdag 20.8.2019 om 10:45.