Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 389298-2019 ( Ref: 549085-2018)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Gassen
Aanbestedende overheid:
Liege Airport SA 0440.516.788_18201

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
09121200, 24100000, 65210000
Beschrijving:
Leidinggas.
Gassen.
Gasdistributie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Liege Airport SA 0440.516.788_18201 Aéroport de Liège, bât 50 Grâce-Hollogne 4460 Monsieur Carlos Rivas Telefoon: +32 42348440 _hidden_@liegeairport.com www.liegeairport.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349352

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Fourniture de gaz à Liège Airport

Liege Airport s.a.-LA 2018-12-04-F06_0

Ce marché a pour objet la fourniture de gaz aux points de fourniture dépendants de Liège Airport.

Aéroport de Liège.

Ce marché a pour objet la fourniture de gaz aux points de fourniture dépendants de Liège Airport.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 240-549085 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Marché de fournitures

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-22 Naam en adres van de contractant: Lampiris SA Liège

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Le Conseil d'État ou les Cours et tribunaux de Belgique Bruxelles/Liège Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Liege Airport SA 0440.516.788_18201 Aéroport de Liège, bât 50 Grâce-Hollogne 4460 Monsieur Carlos Rivas Telefoon: +32 42348440 _hidden_@liegeairport.com www.liegeairport.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349352

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Fourniture de gaz à Liège Airport

Liege Airport s.a.-LA 2018-12-04-F06_0

Ce marché a pour objet la fourniture de gaz aux points de fourniture dépendants de Liège Airport.

Aéroport de Liège.

Ce marché a pour objet la fourniture de gaz aux points de fourniture dépendants de Liège Airport.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 240-549085 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Marché de fournitures

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-22 Naam en adres van de contractant: Lampiris SA Liège

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Le Conseil d'État ou les Cours et tribunaux de Belgique Bruxelles/Liège Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13