Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 389428-2019 ( Ref: 266940-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling
Aanbestedende overheid:
Elia System Operator 0476.388.378_22578

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79411100, 79419000
Beschrijving:
Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling.
Evaluatie-adviesdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia System Operator 0476.388.378_22578 Keizerslaan 20 Brussel 1000 Telefoon: +32 484087040 _hidden_@elia.be www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349939

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekking tot het rationeel gebruik van energie

Elia System Operator-GS/AO/2019/03-F06_0

Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekking tot het rationeel gebruik van energie.

BE

Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekking tot het rationeel gebruik van energie.

Annulering van de aankondiging van de opdracht wegens gebrek aan datum. Geen attributie. Nieuwe aankondiging van opdracht zal worden gepubliceerd met dezelfde referentie Elia.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-266940 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Annulering van de aankondiging van het contract wegens gebrek aan vergeten. Deze kennisgeving zal worden vervangen door een nieuwe kennisgeving met dezelfde referentie als Elia.

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Vierarmenstraat 13 Brussel 1000 Elia System Operator SA/NV Keizerlaan 20 Brussel 1000

Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de rechtbank van Koophandel, te Brussel in beiden gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel

Voorzitter van Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel Vierarmenstraat 13 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia System Operator 0476.388.378_22578 Boulevard de l'Empereur 20 Bruxelles 1000 Telefoon: +32 484087040 _hidden_@elia.be www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349939

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aide à l'évaluation d'une demande de subside lié à l'usage rationnel d'énergie

Elia System Operator-GS/AO/2019/03-F06_0

Aide à l'évaluation d'une demande de subside lié à l'usage rationnel d'énergie.

BE.

Aide à l'évaluation d'une demande de subside lié à l'usage rationnel d'énergie.

Annulation de l'avis de marché pour faute de date. Aucune attribution. Nouvel avis de marché sera publié avec la même référence d'Elia.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-266940 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Annulation de l'avis de marché pour faute d'oubli. Cet avis sera remplacé par un nouvel avis ayant la même référence d'Elia

Tribunal de première instance de Bruxelles Rue des Quatres Bras 13 Bruxelles 1000 Elia System Operator SA/NV Boulevard de l'Empereur 20 Bruxelles 1000

Par décision du président du tribunal de commerce de Bruxelles - Boulevard de Waterloo 70 - 1000 Bruxelles.

Président du tribunal de première instance de Bruxelles Rue des Quatres Bras 13 Bruxelles 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia System Operator 0476.388.378_22578 Keizerslaan 20 Brussel 1000 Telefoon: +32 484087040 _hidden_@elia.be www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349939

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekking tot het rationeel gebruik van energie

Elia System Operator-GS/AO/2019/03-F06_0

Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekking tot het rationeel gebruik van energie.

BE

Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekking tot het rationeel gebruik van energie.

Annulering van de aankondiging van de opdracht wegens gebrek aan datum. Geen attributie. Nieuwe aankondiging van opdracht zal worden gepubliceerd met dezelfde referentie Elia.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-266940 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Annulering van de aankondiging van het contract wegens gebrek aan vergeten. Deze kennisgeving zal worden vervangen door een nieuwe kennisgeving met dezelfde referentie als Elia.

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Vierarmenstraat 13 Brussel 1000 Elia System Operator SA/NV Keizerlaan 20 Brussel 1000

Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de rechtbank van Koophandel, te Brussel in beiden gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel

Voorzitter van Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel Vierarmenstraat 13 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13