Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 389508-2019
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Kopersprofiel
Land:BE
Onderwerp:
Diensten voor het organiseren van evenementen
Aanbestedende overheid:
Toerisme Vlaanderen 0225.944.375_16717

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79952000
Beschrijving:
Diensten voor het organiseren van evenementen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Toerisme Vlaanderen 0225.944.375_16717 Grasmarkt 61 Brussel 1000 Greet Gosseye Telefoon: +32 25040309 _hidden_@eventflanders.com http://www.toerismevlaanderen.be;http://www.visitflanders.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350101 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350101 Toerisme

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Organisatie 6de UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism in 2020

Toerisme Vlaanderen-TVL/20109/1380/EFL-F08_0

Deze opdracht heeft als voorwerp de organisatie van de zesde editie van United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) World Forum on Gastronomy Tourism in 2020.

Sinds 2015 verzamelt het UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism jaarlijks gedurende twee à drie dagen 250 à 500 beleidsmakers uit alle continenten.

Het forum vindt tweejaarlijks plaats in San Sebastian (Spanje) (de voorbije edities waren in 2015, 2017 en 2019). Alternerend wordt gekozen voor een andere bestemming: in 2016 was dit Lima (Peru) en in 2018 Bangkok (Thailand).

In 2020 zal de zesde editie van het UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism plaatsvinden in Brugge (België) en dit vanaf 1.6.2019 tot en met 3.6.2020.

De opdracht wordt verder omschreven in deel III ‘Technische voorschriften’ van het bestek.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Toerisme Vlaanderen 0225.944.375_16717 Grasmarkt 61 Brussel 1000 Greet Gosseye Telefoon: +32 25040309 _hidden_@eventflanders.com http://www.toerismevlaanderen.be;http://www.visitflanders.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350101 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350101 Toerisme

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Organisatie 6de UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism in 2020

Toerisme Vlaanderen-TVL/20109/1380/EFL-F08_0

Deze opdracht heeft als voorwerp de organisatie van de zesde editie van United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) World Forum on Gastronomy Tourism in 2020.

Sinds 2015 verzamelt het UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism jaarlijks gedurende twee à drie dagen 250 à 500 beleidsmakers uit alle continenten.

Het forum vindt tweejaarlijks plaats in San Sebastian (Spanje) (de voorbije edities waren in 2015, 2017 en 2019). Alternerend wordt gekozen voor een andere bestemming: in 2016 was dit Lima (Peru) en in 2018 Bangkok (Thailand).

In 2020 zal de zesde editie van het UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism plaatsvinden in Brugge (België) en dit vanaf 1.6.2019 tot en met 3.6.2020.

De opdracht wordt verder omschreven in deel III ‘Technische voorschriften’ van het bestek.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14