Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 389562-2019 ( Ref: 489522-2018)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Travaux de construction d'écoles spécialisées
Aanbestedende overheid:
Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45214230
Beschrijving:
Bouwen van speciale school.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern Reiterstraße 11 Bern 3011 Martin Lustenberger _hidden_@bve.be.ch https://www.simap.ch www.bve.be.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee, Klosterweg. Neubau Mehrzweckhalle und Basisstufe, Instandsetzung der Altbauten BKP 240 Wärmeerzeugung /-verteilung

Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee, Klosterweg.

Neubau Mehrzweckhalle und Basisstufe, Instandsetzung der Altbauten

BKP 240 Wärmeerzeugung /-verteilung.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 354295.00

Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee, Klosterweg.

Neubau Mehrzweckhalle und Basisstufe, Instandsetzung der Altbauten

BKP 240 Wärmeerzeugung /-verteilung.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 100 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-489522 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-02-12 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: Ritter Energietechnik AG Waldeckweg 4 Münchenbuchsee 3053 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 354295

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 14.8.2019, Dok. 1091193

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern Reiterstraße 11 Bern 3011 Martin Lustenberger _hidden_@bve.be.ch https://www.simap.ch www.bve.be.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee, Klosterweg. Neubau Mehrzweckhalle und Basisstufe, Instandsetzung der Altbauten BKP 240 Wärmeerzeugung /-verteilung

Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee, Klosterweg.

Neubau Mehrzweckhalle und Basisstufe, Instandsetzung der Altbauten

BKP 240 Wärmeerzeugung /-verteilung.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 354295.00

Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee, Klosterweg.

Neubau Mehrzweckhalle und Basisstufe, Instandsetzung der Altbauten

BKP 240 Wärmeerzeugung /-verteilung.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 100 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-489522 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-02-12 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: Ritter Energietechnik AG Waldeckweg 4 Münchenbuchsee 3053 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 354295

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 14.8.2019, Dok. 1091193

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14