Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 160/2019 - 393806-2019
Publicatiedatum:21/08/2019
Uiterste datum:23/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Aanbestedende overheid:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 58668320

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45232420
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 58668320 Stationsplein 136 Heerhugowaard 1703 WC J. Arends Telefoon: +31 725828282 _hidden_@hhnk.nl Fax: +31 725827010 http://www.hhnk.nl https://www.hhnk.nl/portaal/zakendoen-met-hhnk_3616/ https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4351e1facd271851c40ec2b5050fcc29 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4351e1facd271851c40ec2b5050fcc29

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Bouwteam demo-micro's en proevenloods Ge(O)zond Water

De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor werken bestaande uit het in bouwteam verband ontwerpen en daarna realiseren van een demonstratie-installatie voor de verwijdering van organische microverontreinigingen waaronder medicijnresten (hierna: demo-micro's) in een nieuwe te bouwen proevenloods op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Wervershoof.

Wervershoof

Zie selectieleidraad.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Visie op samenwerking en rol in het bouwteam Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Toelichting op de inschrijving Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Conceptplanning met stappen Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Cv's Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid Weging: 10 Prijs Weging: 30 Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Aanmeldingsformulier,

- Aanvullende eigen verklaring.

- Financieel economische draagkracht.

- Technische bekwaamheid (ervaring).

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-23 Plaatselijke tijd: 13:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-10-07 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 Haarlem 2003 BR Telefoon: +31 883611172 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +31 883610152 http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 Haarlem 2003 BR Telefoon: +31 883611172 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +31 883610152 http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-20


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 58668320 Stationsplein 136 Heerhugowaard 1703 WC J. Arends Telefoon: +31 725828282 _hidden_@hhnk.nl Fax: +31 725827010 http://www.hhnk.nl https://www.hhnk.nl/portaal/zakendoen-met-hhnk_3616/ https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4351e1facd271851c40ec2b5050fcc29 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4351e1facd271851c40ec2b5050fcc29

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Bouwteam demo-micro's en proevenloods Ge(O)zond Water

De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor werken bestaande uit het in bouwteam verband ontwerpen en daarna realiseren van een demonstratie-installatie voor de verwijdering van organische microverontreinigingen waaronder medicijnresten (hierna: demo-micro's) in een nieuwe te bouwen proevenloods op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Wervershoof.

Wervershoof

Zie selectieleidraad.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Visie op samenwerking en rol in het bouwteam Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Toelichting op de inschrijving Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Conceptplanning met stappen Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Cv's Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid Weging: 10 Prijs Weging: 30 Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Aanmeldingsformulier,

- Aanvullende eigen verklaring.

- Financieel economische draagkracht.

- Technische bekwaamheid (ervaring).

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-23 Plaatselijke tijd: 13:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-10-07 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 Haarlem 2003 BR Telefoon: +31 883611172 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +31 883610152 http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem Rechtbank Noord-Holland Postbus 1621 Haarlem 2003 BR Telefoon: +31 883611172 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +31 883610152 http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-20