Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 160/2019 - 394688-2019
Publicatiedatum:21/08/2019
Uiterste datum:30/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Audiovisuele materialen
Aanbestedende overheid:
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening 362069499

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
32321300
Beschrijving:
Audiovisuele materialen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening 362069499 Derde Werelddreef 1 Delft 2622 HA Renée van Ophem _hidden_@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b054bdd3bdbd40c7dfd0ac92b98a68e0 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b054bdd3bdbd40c7dfd0ac92b98a68e0

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Audiovisuele middelen Crisis Informatie Centrum Rijkswaterstaat

zaaknummer: 31151907

De crisisorganisatie van Rijkswaterstaat is continu in ontwikkeling en wil verder professionaliseren. Op basis van evaluaties van de afgelopen 5 jaar is het project Crisismanagement 2.0 in gang gezet om een professionaliseringsslag te maken. 2 belangrijke pijlers van het project zijn de oprichting van een Landelijk Crisisteam (LCT) en een Crisis Informatie Centrum (CIC).

De aan te besteden opdracht, zoals gespecificeerd in de bijgevoegde aanbestedingsstukken, betreft het ontwerp, de aanschaf en implementatie van audiovisuele middelen, inclusief beheer en onderhoud, om het LCT en CIC in staat te stellen voorafgaand en tijdens een crisis zo optimaal mogelijk te kunnen werken.

Utrecht

N.t.b.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 70 Prijs Weging: 30 Aanvang 2019-11-14 Einde 2022-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Geen crimineel verleden.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 12:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 14:01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsprocedures Den Haag _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening 362069499 Derde Werelddreef 1 Delft 2622 HA Renée van Ophem _hidden_@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b054bdd3bdbd40c7dfd0ac92b98a68e0 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b054bdd3bdbd40c7dfd0ac92b98a68e0

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Audiovisuele middelen Crisis Informatie Centrum Rijkswaterstaat

zaaknummer: 31151907

De crisisorganisatie van Rijkswaterstaat is continu in ontwikkeling en wil verder professionaliseren. Op basis van evaluaties van de afgelopen 5 jaar is het project Crisismanagement 2.0 in gang gezet om een professionaliseringsslag te maken. 2 belangrijke pijlers van het project zijn de oprichting van een Landelijk Crisisteam (LCT) en een Crisis Informatie Centrum (CIC).

De aan te besteden opdracht, zoals gespecificeerd in de bijgevoegde aanbestedingsstukken, betreft het ontwerp, de aanschaf en implementatie van audiovisuele middelen, inclusief beheer en onderhoud, om het LCT en CIC in staat te stellen voorafgaand en tijdens een crisis zo optimaal mogelijk te kunnen werken.

Utrecht

N.t.b.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 70 Prijs Weging: 30 Aanvang 2019-11-14 Einde 2022-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Geen crimineel verleden.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 12:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-30 Plaatselijke tijd: 14:01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsprocedures Den Haag _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-16