Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 160/2019 - 394691-2019
Publicatiedatum:21/08/2019
Uiterste datum:04/10/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Aanbestedende overheid:
Regionale ICT-Dienst Utrecht 381590125

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79620000
Beschrijving:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Regionale ICT-Dienst Utrecht 381590125 Raadhuisplein 2 Doorn 3941 JT Arno Harbers Telefoon: +31 356093370 _hidden_@rid-utrecht.nl http://www.rid-utrecht.nl http://www.tenderned.nl Arno Harbers Arnhem _hidden_@pro-mereor.nl http://www.tenderned.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/54ddb25e846afdc13d0164780acff73f Arno Harbers Arnhem _hidden_@pro-mereor.nl http://www.tenderned.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Europese aanbesteding inhuur flexibele (ICT-) arbeidskrachten

De aanbestedende dienst maakt voor de uitvoering van haar taken en verantwoordelijkheden gebruik van verschillende dienstverleners op het gebied van inhuur flexibele (ICT-) arbeidskrachten. Op dit moment neemt de aanbestedende dienst deze flexibele (ICT-) arbeidskrachten af bij verschillende marktpartijen, hetgeen leidt tot een willekeur aan overeenkomsten, contacten en afstemmingen. De aanbestedende dienst wenst hiertoe de inhuur(aanvragen) van flexibele (ICT-) arbeidskrachten te beleggen bij één (1) inschrijver in de zin van een broker.

Het doel van de aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van een inschrijver gedurende een initiële periode van twee (2) jaar. De aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee (2) keer één (1) jaar.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteitswens 1 Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteitswens 2 Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteitswens 3 Weging: 5 Prijs Weging: 60 Looptijd in maanden 48

De aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee (2) keer één (1) jaar.

N.v.t.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-04 Plaatselijke tijd: 12:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-04 Plaatselijke tijd: 12:05

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Recthbank Den Haag Den Haag _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Recthbank Den Haag Den Haag _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Regionale ICT-Dienst Utrecht 381590125 Raadhuisplein 2 Doorn 3941 JT Arno Harbers Telefoon: +31 356093370 _hidden_@rid-utrecht.nl http://www.rid-utrecht.nl http://www.tenderned.nl Arno Harbers Arnhem _hidden_@pro-mereor.nl http://www.tenderned.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/54ddb25e846afdc13d0164780acff73f Arno Harbers Arnhem _hidden_@pro-mereor.nl http://www.tenderned.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Europese aanbesteding inhuur flexibele (ICT-) arbeidskrachten

De aanbestedende dienst maakt voor de uitvoering van haar taken en verantwoordelijkheden gebruik van verschillende dienstverleners op het gebied van inhuur flexibele (ICT-) arbeidskrachten. Op dit moment neemt de aanbestedende dienst deze flexibele (ICT-) arbeidskrachten af bij verschillende marktpartijen, hetgeen leidt tot een willekeur aan overeenkomsten, contacten en afstemmingen. De aanbestedende dienst wenst hiertoe de inhuur(aanvragen) van flexibele (ICT-) arbeidskrachten te beleggen bij één (1) inschrijver in de zin van een broker.

Het doel van de aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van een inschrijver gedurende een initiële periode van twee (2) jaar. De aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee (2) keer één (1) jaar.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteitswens 1 Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteitswens 2 Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteitswens 3 Weging: 5 Prijs Weging: 60 Looptijd in maanden 48

De aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee (2) keer één (1) jaar.

N.v.t.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-04 Plaatselijke tijd: 12:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-04 Plaatselijke tijd: 12:05

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Recthbank Den Haag Den Haag _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Recthbank Den Haag Den Haag _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19