Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 160/2019 - 394784-2019
Publicatiedatum:21/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Aanbestedende overheid:
Ministerie van Justitie en Veiligheid 27380834

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79620000
Beschrijving:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie van Justitie en Veiligheid 27380834 Postbus 20301 Den Haag 2500 EH Angela Smit _hidden_@minvenj.nl https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/123960

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

10100031461 - BD/DC - Proces- en Businessanalist

10100031461 - BD/DC

Het BD/DC wenst een Proces- en Businessanalist in te huren.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183600.00

Het BD/DC wenst een Proces- en Businessanalist in te huren.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Zie bestek Weging: 100 Prijs Weging: 40-60

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

10100031461 - BD/DC - Proces- en Businessanalist

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 7 7 Naam en adres van de contractant: Doxis BV 27155464 Loire 118 Den Haag 2491 AJ Telefoon: +31 703177172 _hidden_@doxis.nl http://www.doxis.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183600.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voorzieningenrechter Den Haag Prins Clauslaan 60 Den Haag 2595 AJ Telefoon: +31 883622200 _hidden_@domein.nl https://www.Rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie van Justitie en Veiligheid 27380834 Postbus 20301 Den Haag 2500 EH Angela Smit _hidden_@minvenj.nl https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/123960

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

10100031461 - BD/DC - Proces- en Businessanalist

10100031461 - BD/DC

Het BD/DC wenst een Proces- en Businessanalist in te huren.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183600.00

Het BD/DC wenst een Proces- en Businessanalist in te huren.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Zie bestek Weging: 100 Prijs Weging: 40-60

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

10100031461 - BD/DC - Proces- en Businessanalist

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 7 7 Naam en adres van de contractant: Doxis BV 27155464 Loire 118 Den Haag 2491 AJ Telefoon: +31 703177172 _hidden_@doxis.nl http://www.doxis.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183600.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voorzieningenrechter Den Haag Prins Clauslaan 60 Den Haag 2595 AJ Telefoon: +31 883622200 _hidden_@domein.nl https://www.Rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19