Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 160/2019 - 394975-2019 ( Ref: 151638-2019)
Publicatiedatum:21/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
Aanbestedende overheid:
Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 41115327

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66000000, 75121000, 79200000, 79210000, 79212000, 79212100, 79412000
Beschrijving:
Financiële en verzekeringsdiensten.
Administratieve diensten voor onderwijs.
Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten.
Boekhoudkundige en auditdiensten.
Auditdiensten.
Uitvoeren van financiële audit.
Advies inzake financieel management.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 41115327 Vlietstraat 11a Terneuzen 4535 HA Silvio Martens Telefoon: +31 622409229 _hidden_@scalda.nl http://www.scalda.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=113074

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

R004 - verwerving van accountantsdiensten ten behoeve van Scalda

R004

Dit betreft definitieve gunning voor de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de "verwerving van accountantdiensten ten behoeve van Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie". Scalda nodigt u uit om een inschrijving uit te brengen voor onderhavige aanbesteding.

Scalda.

Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, hierna te noemen opdrachtgever, verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs in Zeeland. Dat doen we vanuit 13 kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes, MBO DANS en Maritiem en Logistiek College De Ruyter aan ca. 9 000 studenten.

Doel van de aanbesteding.

Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met 1 leverancier voor accountantsdiensten. De overeenkomst zal gegund worden aan de leverancier met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 315000.00

Scalda Vlietstraat te Terneuzen.

De werving van accountantsdiensten volgens de Europese openbare procedure, ten behoeve van Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie met als referentienummer R004.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 35 Kwaliteitscriterium Naam: Interview Weging: 35 Prijs Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-151638 Opdracht nr.: R004 Perceel nr.: Nvt

Verwerving van accountantsdiensten ten behoeve van Scalda

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-19 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: PricewaterhouseCoopers Accountants nv Rotterdam Totale waarde van de opdracht/het perceel: 315000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Zeeland-West-Brabant Middelburg/Breda Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-20


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 41115327 Vlietstraat 11a Terneuzen 4535 HA Silvio Martens Telefoon: +31 622409229 _hidden_@scalda.nl http://www.scalda.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=113074

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

R004 - verwerving van accountantsdiensten ten behoeve van Scalda

R004

Dit betreft definitieve gunning voor de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de "verwerving van accountantdiensten ten behoeve van Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie". Scalda nodigt u uit om een inschrijving uit te brengen voor onderhavige aanbesteding.

Scalda.

Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, hierna te noemen opdrachtgever, verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs in Zeeland. Dat doen we vanuit 13 kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes, MBO DANS en Maritiem en Logistiek College De Ruyter aan ca. 9 000 studenten.

Doel van de aanbesteding.

Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met 1 leverancier voor accountantsdiensten. De overeenkomst zal gegund worden aan de leverancier met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 315000.00

Scalda Vlietstraat te Terneuzen.

De werving van accountantsdiensten volgens de Europese openbare procedure, ten behoeve van Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie met als referentienummer R004.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 35 Kwaliteitscriterium Naam: Interview Weging: 35 Prijs Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-151638 Opdracht nr.: R004 Perceel nr.: Nvt

Verwerving van accountantsdiensten ten behoeve van Scalda

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-19 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: PricewaterhouseCoopers Accountants nv Rotterdam Totale waarde van de opdracht/het perceel: 315000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Zeeland-West-Brabant Middelburg/Breda Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-20