Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 160/2019 - 395403-2019 ( Ref: 188833-2019)
Publicatiedatum:21/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Zonne-energie-installatie
Aanbestedende overheid:
SBB AG Achat Infrastruktur

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
09332000
Beschrijving:
Zonne-energie-installatie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SBB AG Achat Infrastruktur Hilfikerstrasse 3 Bern 65 3000 I-ESP-EI-TCN _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Systèmes photovoltaïques en sous-traitance

Systèmes photovoltaïques en sous-traitance

Systèmes photovoltaïques en sous-traitance

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix au kWh Weging: 60 Kostencriterium Naam: Prix à la juste valeur Weging: 15 Kostencriterium Naam: Analyse de la commande et forme de l'offre Weging: 25

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-188833 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-15 Aantal inschrijvingen: 11 Naam en adres van de contractant: Centralschweizerische Kraftwerke AG Täschmattstrasse 4 Luzern 6015 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1071608

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raisons de la décision d'adjudication: l'entreprise Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) a soumis l'offre la plus économique.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 16.8.2019, doc. 1091635.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SBB AG Achat Infrastruktur Hilfikerstrasse 3 Bern 65 3000 I-ESP-EI-TCN _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Systèmes photovoltaïques en sous-traitance

Systèmes photovoltaïques en sous-traitance

Systèmes photovoltaïques en sous-traitance

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix au kWh Weging: 60 Kostencriterium Naam: Prix à la juste valeur Weging: 15 Kostencriterium Naam: Analyse de la commande et forme de l'offre Weging: 25

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-188833 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-15 Aantal inschrijvingen: 11 Naam en adres van de contractant: Centralschweizerische Kraftwerke AG Täschmattstrasse 4 Luzern 6015 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1071608

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raisons de la décision d'adjudication: l'entreprise Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) a soumis l'offre la plus économique.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 16.8.2019, doc. 1091635.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-16

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SBB AG Einkauf Infrastruktur Kundenanlagen und Facilitymanagement Hilfikerstrasse 3 Bern 65 3000 I-ESP-EI-TCN _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Photovoltaikanlagen im Contracting

Photovoltaikanlagen im Contracting.

Photovoltaikanlagen im Contracting.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis pro kWh Weging: 60 Kostencriterium Naam: Preis Zeitwert Weging: 15 Kostencriterium Naam: Auftragsanalyse und Form des Angebots Weging: 25

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-188833 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-15 Aantal inschrijvingen: 11 Naam en adres van de contractant: Centralschweizerische Kraftwerke AG Täschmattstrasse 4 Luzern 6015 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1071608

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Begründung des Zuschlagentscheides: Die Firma Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 16.8.2019, Dok. 1091625

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-16