Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 160/2019 - 395404-2019 ( Ref: 238489-2019)
Publicatiedatum:21/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
Aanbestedende overheid:
Swissgrid AG

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
31200000, 31321100, 44212222, 45315300, 45315400
Beschrijving:
Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit.
Bovengrondse elektriciteitsleidingen.
Hoogspanningsmasten.
Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties.
Hoogspanningsinstallaties.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Swissgrid AG Bleichemattstrasse 31 Aarau 5001 Ezgi Genis _hidden_@swissgrid.ch https://www.simap.ch www.swissgrid.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Perceel nr.: 1

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 10

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 11

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 12

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 2

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 3

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 4

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 5

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 6

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 7

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 8

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 9

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-238489 Perceel nr.: 1 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75957 Perceel nr.: 10 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68195 Perceel nr.: 11 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61450 Perceel nr.: 12 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62505 Perceel nr.: 2 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72584 Perceel nr.: 3 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73244 Perceel nr.: 4 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 85825 Perceel nr.: 5 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46970 Perceel nr.: 6 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63240 Perceel nr.: 7 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67663 Perceel nr.: 8 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67114.75 Perceel nr.: 9 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75639

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raisons de la décision d'adjudication: solution économique la plus favorable pour Swissgrid selon les critères d'adjudication de l'appel d'offres.

Indication des voies de recours: conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en 2 exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.

Comme réserve, une option de 47 500,00 CHF par lot a également été prise en compte.

Publication de référence nationale: SIMAP du 17.8.2019, doc. 1091979.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-17


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Swissgrid AG Bleichemattstrasse 31 Aarau 5001 Ezgi Genis _hidden_@swissgrid.ch https://www.simap.ch www.swissgrid.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Perceel nr.: 1

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 10

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 11

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 12

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 2

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 3

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 4

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 5

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 6

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 7

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 8

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 % Perceel nr.: 9

Numérisation de la documentation des installations - soutien des responsables d’installation.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Concept pour la recherche de documents Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Concept pour l’organisation et la gestion du projet Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Présentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Réserves émises sur la proposition de contrat et qualité de l’offre Weging: 10 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-238489 Perceel nr.: 1 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75957 Perceel nr.: 10 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68195 Perceel nr.: 11 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61450 Perceel nr.: 12 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62505 Perceel nr.: 2 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72584 Perceel nr.: 3 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73244 Perceel nr.: 4 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 85825 Perceel nr.: 5 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46970 Perceel nr.: 6 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63240 Perceel nr.: 7 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67663 Perceel nr.: 8 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67114.75 Perceel nr.: 9 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75639

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raisons de la décision d'adjudication: solution économique la plus favorable pour Swissgrid selon les critères d'adjudication de l'appel d'offres.

Indication des voies de recours: conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en 2 exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.

Comme réserve, une option de 47 500,00 CHF par lot a également été prise en compte.

Publication de référence nationale: SIMAP du 17.8.2019, doc. 1091979.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-17

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Swissgrid AG Bleichemattstrasse 31 Aarau 5001 Ezgi Genis _hidden_@swissgrid.ch https://www.simap.ch www.swissgrid.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Perceel nr.: 1

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 10

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 11

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 12

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 2

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 3

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 4

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 5

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 6

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 7

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 8

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 % Perceel nr.: 9

Digitalisierung Anlagendokumentation - Support Anlagenverantwortliche Unterwerke.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Preis Weging: 30 % Kostencriterium Naam: Konzept der Dokumentensuche Weging: 35 % Kostencriterium Naam: Konzept Projektorganisation und Verwaltung Weging: 5 % Kostencriterium Naam: Anbieterpräsentation Weging: 20 % Kostencriterium Naam: Vorbehalte zum Vertrag und Qualität des Angebots Weging: 10 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-238489 Perceel nr.: 1 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75957 Perceel nr.: 10 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68195 Perceel nr.: 11 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61450 Perceel nr.: 12 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62505 Perceel nr.: 2 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72584 Perceel nr.: 3 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73244 Perceel nr.: 4 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 85825 Perceel nr.: 5 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46970 Perceel nr.: 6 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Axpo Power AG Parkstrasse 23 Baden 5400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63240 Perceel nr.: 7 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67663 Perceel nr.: 8 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67114.75 Perceel nr.: 9 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-16 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Bouygues E&S EnerTrans AG Oltnerstrasse 61 Niedergösgen 5013 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75639

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Begründung des Zuschlagentscheides: Das wirtschaftlich günstigste Angebot gemäß Zuschlagskriterien erhält den Zuschlag.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.

Als Reserve wurde pro Los eine Option von 47 500 CHF zusätzlich einkalkuliert.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 17.8.2019, Dok. 1091905.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-17