Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 160/2019 - 395405-2019 ( Ref: 182282-2019)
Publicatiedatum:21/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Computerplatforms
Aanbestedende overheid:
Schweizerische Südostbahn AG

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
30200000, 30211300, 48800000
Beschrijving:
Computeruitrusting en -benodigdheden.
Computerplatforms.
Informatiesystemen en servers.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Schweizerische Südostbahn AG Bahnhofplatz 1a St. Gallen 9001 _hidden_@sob.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Auslagerung Rechenzentrum

Auslagerung Rechenzentrum

Auslagerung Rechenzentrum

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-182282 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Schweizerische Südostbahn AG Bahnhofplatz 1a St. Gallen 9001 _hidden_@sob.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Auslagerung Rechenzentrum

Auslagerung Rechenzentrum

Auslagerung Rechenzentrum

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-182282 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19