Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 173347
Publicatiedatum:22/08/2019
Uiterste datum:30/11/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD
Aanbestedende overheid:
Gemeente Westerveld 231994310

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85300000
Beschrijving:
Maatschappelijke en aanverwante diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Westerveld 231994310 Raadhuislaan 1 Diever 7981EL Ida Van Manen Telefoon: +031 140521 _hidden_@gemeentewesterveld.nl Fax: +31 521349499 http://www.gemeentewesterveld.nl Gemeente Zwartewaterland 51483294 Telvorenstraat 2 Hasselt 8061 CB Telefoon: +31 383853000 _hidden_@zwartewaterland.nl Fax: +31 383853005 http://www.zwartewaterland.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4797e2de0646ee78ac2ba4eb8fcb7c01

Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD

18016AD

Tussentijdse contractering inzake Raamovereenkomst openbare contractering “Wmo

Begeleiding” - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD

Gemeente Westerveld

Perceel nr.: 1

Zie 18016AD Procesdocument - tussentijdse contractering

Looptijd in maanden 12

Gemeente Zwartewaterland

Perceel nr.: 2

Zie 18016AD Procesdocument - tussentijdse contractering

Looptijd in maanden 12

AFDELING: PROCEDURE

1-1-2019 tot en met 31-12-2019.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-30 Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De gemeenten hebben ervoor gekozen om in het kader van WMO Begeleiding een open en flexibel systeem te hanteren. Het open en flexibele systeem houdt in dat gedurende de looptijd van de raamovereenkomst geïnteresseerde aanbieders zich aan kunnen melden bij de gemeenten.

Geïnteresseerde aanbieders kunnen de aanbestedingsdocumenten downloaden en/of opvragen

bij _hidden_@gemeentewesterveld.nl.

Voor meer informatie verwijzen de gemeenten naar het procesdocument en bijbehorende bijlagen.

De initiële procedure kunt u terugvinden via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/

aankondiging/detail/publicatie/akid/4d744d8ed63b33433d5015d74dfead18

Rechtbank Noord Nederland Brinkstraat 4 Assen 9401 HZ Telefoon: +031 883614444 _hidden_@rechtspraak.nl Fax: +031 883614444 https://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-22


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/4797e2de0646ee78ac2ba4eb8fcb7c01/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/173347/documenten/4701147/content

typePublicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 235124
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false