Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 173333
Publicatiedatum:22/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:TNL
Onderwerp:
Herinrichting de Akkers
Aanbestedende overheid:
Gemeente Schiedam 50991663

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Schiedam 50991663 Stadserf 1 SCHIEDAM 3112 DZ André Poot Telefoon: +31 102484028 _hidden_@vlaardingen.nl https://www.schiedam.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=128566

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Herinrichting de Akkers

BI.2019.557

De Akkers is een woonwijk in het noorden van Schiedam, gelegen in de wijk Spaland. De wijk is begin jaren '90 van de vorige eeuw aangelegd.

 

Het openbaar gebied is sinds de aanleg verzakt en dient opgehoogd te worden. De bestrating is in grote delen van de wijk aan vervanging toe. Er is sprake van ernstige oneffenheden. Vanwege de slechte kwaliteit van het bestratingsmateriaal is het niet meer mogelijk om deze fatsoenlijk te beheren. Dit omdat er bij kleine reparaties grote delen van de straat vernieuwd moeten worden. Daarnaast is het wenselijk om de functionaliteit van de bestrating in de wijk op te waarderen. De gemeente heeft daarnaast de wens om de waterhuishouding en leefklimaat in de wijk klimaatadaptiever te maken.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-22 VI.3 Nadere inlichtingen

Deze aankondiging van de opdracht is reeds eerder geplaatst. Naar aanleiding van de publicatie zijn vragen gesteld. Deze hebben er toe geleid dat kerncompetentie 2 is gewijzigd en kerncompetentie 5 is toegevoegd.

tevens is bijlage 3 aangepast

Inhoudelijk zijn verder geen wijzigingen doorgevoerdTekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/e181d33f22ae879576c998caeef30cf0/action/interested

typePublicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Niet-openbaar
kenmerk: 232742
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 171309, publicatiedatum: 2019-07-22T16:15:41.382, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false