Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 398103-2019 ( Ref: 018755-2019)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Produits alimentaires divers
Aanbestedende overheid:
Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
15310000, 15331170, 15500000, 15800000, 15811000, 15812000, 15820000, 15850000, 15870000, 15871260, 15890000, 15896000
Beschrijving:
Aardappelen en aardappelproducten.
Ingevroren groenten.
Zuivelproducten.
Diverse voedingsmiddelen.
Broodproducten.
Gebak en cake.
Beschuit en koekjes; houdbaar gebak en cakes.
Pastaproducten.
Specerijen en kruiderijen.
Sauzen.
Diverse voedingsmiddelen en droge waren.
Diepvriesproducten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760 Havenlaan 88 bus 60 Brussel 1000 Team plaatsing en rapportering _hidden_@kb.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326057 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350431

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2018/HFB/OP/47657 - levering van droge voeding - diepvriesgroenten, -kruiden en -zetmelen - pasta en sauzen geschikt voor regeneratie - zuivelproducten - diepvriesbroodproducten - diepvriesdesserten

HFB-2018/HFB/OP/47657-F03_1

Levering van droge voeding - diepvriesgroenten, -kruiden en -zetmelen - pasta en sauzen geschikt voor regeneratie - zuivelproducten - diepvriesbroodproducten - diepvriesdesserten

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3989031.20

Droge voeding

Perceel nr.: 1

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Diepvriesgroenten, -kruiden en -zetmelen

Perceel nr.: 2

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Pasta en sauzen geschikt voor regeneratie

Perceel nr.: 3

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Zuivelproducten

Perceel nr.: 4

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Diepvries broodproducten

Perceel nr.: 5

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Diepvriesdesserten

Perceel nr.: 6

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-018755 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 1

Droge voeding

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: JAVA Foodservice bvba Wingepark 10 Rotselaar 3110 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1189348.16 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 3

Pasta en sauzen geschikt voor regeneratie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Roomcentrale Driesen nv Aarschotsesteenweg 178 Begijnendijk 3130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 398272.80 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 4

Zuivelproducten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Roomcentrale Driesen nv Aarschotsesteenweg 178 Begijnendijk 3130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1436361.81 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 5

Diepvries broodproducten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Roomcentrale Driesen nv Aarschotsesteenweg 178 Begijnendijk 3130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 797213.67 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 6

Diepvriesdesserten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Roomcentrale Driesen nv Aarschotsesteenweg 178 Begijnendijk 3130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167834.76

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760 Havenlaan 88 bus 60 Brussel 1000 Team plaatsing en rapportering _hidden_@kb.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326057 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350431

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2018/HFB/OP/47657 - levering van droge voeding - diepvriesgroenten, -kruiden en -zetmelen - pasta en sauzen geschikt voor regeneratie - zuivelproducten - diepvriesbroodproducten - diepvriesdesserten

HFB-2018/HFB/OP/47657-F03_1

Levering van droge voeding - diepvriesgroenten, -kruiden en -zetmelen - pasta en sauzen geschikt voor regeneratie - zuivelproducten - diepvriesbroodproducten - diepvriesdesserten

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3989031.20

Droge voeding

Perceel nr.: 1

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Diepvriesgroenten, -kruiden en -zetmelen

Perceel nr.: 2

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Pasta en sauzen geschikt voor regeneratie

Perceel nr.: 3

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Zuivelproducten

Perceel nr.: 4

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Diepvries broodproducten

Perceel nr.: 5

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

Diepvriesdesserten

Perceel nr.: 6

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest

Zie bestek

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

Zie bestek

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-018755 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 1

Droge voeding

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: JAVA Foodservice bvba Wingepark 10 Rotselaar 3110 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1189348.16 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 3

Pasta en sauzen geschikt voor regeneratie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Roomcentrale Driesen nv Aarschotsesteenweg 178 Begijnendijk 3130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 398272.80 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 4

Zuivelproducten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Roomcentrale Driesen nv Aarschotsesteenweg 178 Begijnendijk 3130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1436361.81 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 5

Diepvries broodproducten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Roomcentrale Driesen nv Aarschotsesteenweg 178 Begijnendijk 3130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 797213.67 Opdracht nr.: 2018/HFB/OP/47659 Perceel nr.: 6

Diepvriesdesserten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Roomcentrale Driesen nv Aarschotsesteenweg 178 Begijnendijk 3130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167834.76

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21