Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 398194-2019 ( Ref: 414048-2018)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense
Aanbestedende overheid:
Direction générale de la sécurité civile

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
35000000
Beschrijving:
Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Direction générale de la sécurité civile Rue de Louvain 1 Bruxelles 1000 Direction du matériel Telefoon: +32 25002295 _hidden_@ibz.fgov.be http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350437

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Procédure ouverte pour la fourniture de gants de protection pour sapeurs-pompiers pour divers services publics

IBZ-CV-II/MAT/A49-372-17-F03_3

Procédure ouverte pour la fourniture de gants de protection pour sapeurs-pompiers pour divers services publics.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 682000.00

Gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des courtes manchettes

Perceel nr.: 1

Fourniture de gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des courtes manchettes.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité technique et opérationnelle Weging: 60 % Prijs Weging: 40 %

Voir cahier spécial des charges.

Gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des longues manchettes

Perceel nr.: 2

Fourniture de gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des longues manchettes.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité technique et opérationnelle Weging: 60 % Prijs Weging: 40 %

Voir cahier spécial des charges.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-414048 Opdracht nr.: II/MAT/A49-372-17 Perceel nr.: 1

Gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des courtes manchettes

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-23 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Deva Belgium BVBA Mijttestraat 28 Oudenaarde 9700 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 341000.00 Opdracht nr.: II/MAT/A49-372-17 Perceel nr.: 2

Gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des longues manchettes

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-23 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Deva Belgium BVBA Mijttestraat 28 Oudenaarde 9700 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 341000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Bruxelles Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Direction générale de la sécurité civile Rue de Louvain 1 Bruxelles 1000 Direction du matériel Telefoon: +32 25002295 _hidden_@ibz.fgov.be http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350437

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Procédure ouverte pour la fourniture de gants de protection pour sapeurs-pompiers pour divers services publics

IBZ-CV-II/MAT/A49-372-17-F03_3

Procédure ouverte pour la fourniture de gants de protection pour sapeurs-pompiers pour divers services publics.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 682000.00

Gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des courtes manchettes

Perceel nr.: 1

Fourniture de gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des courtes manchettes.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité technique et opérationnelle Weging: 60 % Prijs Weging: 40 %

Voir cahier spécial des charges.

Gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des longues manchettes

Perceel nr.: 2

Fourniture de gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des longues manchettes.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité technique et opérationnelle Weging: 60 % Prijs Weging: 40 %

Voir cahier spécial des charges.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-414048 Opdracht nr.: II/MAT/A49-372-17 Perceel nr.: 1

Gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des courtes manchettes

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-23 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Deva Belgium BVBA Mijttestraat 28 Oudenaarde 9700 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 341000.00 Opdracht nr.: II/MAT/A49-372-17 Perceel nr.: 2

Gants de protection pour sapeurs-pompiers avec des longues manchettes

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-23 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Deva Belgium BVBA Mijttestraat 28 Oudenaarde 9700 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 341000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Bruxelles Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Algemene Directie van de Civiele Veiligheid Leuvenseweg 1 Brussel 1000 Directie Materieel Telefoon: +32 25002295 _hidden_@ibz.fgov.be http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350437

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Openbare procedure voor de levering van brandweerhandschoenen voor diverse overheidsdiensten

IBZ-CV-II/MAT/A49-372-17-F03_3

Openbare procedure voor de levering van brandweerhandschoenen voor diverse overheidsdiensten

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 682000.00

Beschermende brandweerhandschoenen met korte manchetten

Perceel nr.: 1

Levering van beschermende brandweerhandschoenen met korte manchetten

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Opertationele en technische kwaliteit Weging: 60 % Prijs Weging: 40 %

Zie bestek

Beschermende brandweerhandschoenen met lange manchetten

Perceel nr.: 2

Levering van beschermende brandweerhandschoenen met lange manchetten

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Operationele en technische kwaliteit Weging: 60 % Prijs Weging: 40 %

Zie bestek

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-414048 Opdracht nr.: II/MAT/A49-372-17 Perceel nr.: 1

Beschermende brandweerhandschoenen met korte manchetten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-23 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Deva Belgium BVBA Mijttestraat 28 Oudenaarde 9700 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 341000.00 Opdracht nr.: II/MAT/A49-372-17 Perceel nr.: 2

Beschermende branweerhandschoenen met lange manchetten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-23 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Deva Belgium BVBA Mijttestraat 28 Oudenaarde 9700 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 341000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21