Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 398358-2019 ( Ref: 231577-2019)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Repas pour écoles
Aanbestedende overheid:
vzw Scholengroep Sint-Michiel

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
15894210, 55321000
Beschrijving:
Schoolmaaltijden.
Bereiden van maaltijden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

vzw Scholengroep Sint-Michiel Kattenstraat 33 Roeselare 8800 De heer Algemene diensten Telefoon: +32 51621200 _hidden_@sint-michiel.be www.sint-michiel.be Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden

SMI-2019-006

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 907747.00

Diverse locaties.

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden voor leerlingen secundair onderwijs en personeelsleden van Scholengroep Sint-Michiel.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Variatie van de maaltijden Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Garantie van de continuïteit Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Extra aangeboden diensten/service Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid Weging: 5 Prijs Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 096-231577 Opdracht nr.: SMI-2019-006

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-31 Aantal inschrijvingen: 2 1 0 0 2 Naam en adres van de contractant: Frans Hanssens nv Koningin Fabiolastraat 130 Gullegem 8560 Telefoon: +32 56435373 _hidden_@hanssens.be Fax: +32 56435389 http://www.hanssens.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 907747.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Afdeling Kortrijk Burg. Nolfstraat 10a Kortrijk 8500 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

vzw Scholengroep Sint-Michiel Kattenstraat 33 Roeselare 8800 De heer Algemene diensten Telefoon: +32 51621200 _hidden_@sint-michiel.be www.sint-michiel.be Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden

SMI-2019-006

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 907747.00

Diverse locaties.

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden voor leerlingen secundair onderwijs en personeelsleden van Scholengroep Sint-Michiel.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Variatie van de maaltijden Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Garantie van de continuïteit Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Extra aangeboden diensten/service Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid Weging: 5 Prijs Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 096-231577 Opdracht nr.: SMI-2019-006

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-31 Aantal inschrijvingen: 2 1 0 0 2 Naam en adres van de contractant: Frans Hanssens nv Koningin Fabiolastraat 130 Gullegem 8560 Telefoon: +32 56435373 _hidden_@hanssens.be Fax: +32 56435389 http://www.hanssens.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 907747.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Afdeling Kortrijk Burg. Nolfstraat 10a Kortrijk 8500 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21