Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 398399-2019 ( Ref: 381648-2019)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:17/09/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels
Aanbestedende overheid:
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW ZNA

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
33000000, 35125100
Beschrijving:
Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging.
Sensoren.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW ZNA Leopoldstraat 26 Antwerpen 2000 Mevrouw Wendy Blankert Telefoon: +32 32177544 _hidden_@zna.be www.zna.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - zelfcontrolemateriaal diabetesconventie: strips, stripvrij, FGM en CGM systemen

ZNA-PPP0GN-571/9053/2019/079-F02_0

Deze overheidsopdracht wordt in 4 percelen verdeeld. Elke perceel leidt tot het afsluiten van een raamovereenkomst volgens de bepalingen vermeld in de opdrachtdocumenten.

Een beschrijving van elk perceel wordt hierna weergegeven.

N.B.: Meer details met betrekking tot (o.a.) de technische specificaties, minimale eisen, gunningscriteria, toepasselijke voorwaarden, eventuele opties of varianten, inventaris, enz. zullen in de 2 e fase meegedeeld worden.

3.1. Perceel 1: Strips voor eenvoudige glucosemeter.

Het perceel omvat:

- het aankopen van strips,

- de ter beschikking stelling van de (eenvoudige) glucosemeters die door patiënten van ZNA in het kader van de diabetesconventie gebruikt zullen worden,

- de gratis vervanging van defecte, kapot of verloren glucosemeters, prikpennen of andere onderdelen binnen de voorziene garantieperiode.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-20 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 155-381648

In bijlage vindt u antwoord op vragen met betrekking tot de selectieleidraad. Er is een wijziging gebeurd aan het document.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW ZNA Leopoldstraat 26 Antwerpen 2000 Mevrouw Wendy Blankert Telefoon: +32 32177544 _hidden_@zna.be www.zna.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - zelfcontrolemateriaal diabetesconventie: strips, stripvrij, FGM en CGM systemen

ZNA-PPP0GN-571/9053/2019/079-F02_0

Deze overheidsopdracht wordt in 4 percelen verdeeld. Elke perceel leidt tot het afsluiten van een raamovereenkomst volgens de bepalingen vermeld in de opdrachtdocumenten.

Een beschrijving van elk perceel wordt hierna weergegeven.

N.B.: Meer details met betrekking tot (o.a.) de technische specificaties, minimale eisen, gunningscriteria, toepasselijke voorwaarden, eventuele opties of varianten, inventaris, enz. zullen in de 2 e fase meegedeeld worden.

3.1. Perceel 1: Strips voor eenvoudige glucosemeter.

Het perceel omvat:

- het aankopen van strips,

- de ter beschikking stelling van de (eenvoudige) glucosemeters die door patiënten van ZNA in het kader van de diabetesconventie gebruikt zullen worden,

- de gratis vervanging van defecte, kapot of verloren glucosemeters, prikpennen of andere onderdelen binnen de voorziene garantieperiode.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-20 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 155-381648

In bijlage vindt u antwoord op vragen met betrekking tot de selectieleidraad. Er is een wijziging gebeurd aan het document.