Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 399179-2019 ( Ref: 550866-2018)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Aanbestedende overheid:
Universiteit Gent 0248.015.142

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universiteit Gent 0248.015.142 Sint-Pietersnieuwstraat 25 Gent 9000 Mevrouw Sophie Mortier Telefoon: +32 92647875 _hidden_@ugent.be Fax: +32 92643596 www.ugent.be Universiteit

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Nieuwbouw Chemie S11: aanstelling studiebureau

A/02207/01

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1741900.00

F.I. 40.04 - campus Sterre - S4, Krijgslaan 281, te 9000 Gent.

Nieuwbouw Chemie S11: aanstelling studiebureau.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Visie, getoetst a.d.h.v. concrete vraagstukken en verkennende studie inplanting Weging: 35 Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 30 Prijs Weging: 35

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-550866 Opdracht nr.: A/02207/01

Nieuwbouw Chemie S11: aanstelling studiebureau

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-20 Aantal inschrijvingen: 5 0 0 5 Naam en adres van de contractant: Tijdelijke Vereniging evr-architecten - Arcadis Goudenleeuwplein 1 Gent 9000 _hidden_@evr-architecten.be Geraamde totale waarde: 1741900.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1741900.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universiteit Gent 0248.015.142 Sint-Pietersnieuwstraat 25 Gent 9000 Mevrouw Sophie Mortier Telefoon: +32 92647875 _hidden_@ugent.be Fax: +32 92643596 www.ugent.be Universiteit

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Nieuwbouw Chemie S11: aanstelling studiebureau

A/02207/01

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1741900.00

F.I. 40.04 - campus Sterre - S4, Krijgslaan 281, te 9000 Gent.

Nieuwbouw Chemie S11: aanstelling studiebureau.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Visie, getoetst a.d.h.v. concrete vraagstukken en verkennende studie inplanting Weging: 35 Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 30 Prijs Weging: 35

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-550866 Opdracht nr.: A/02207/01

Nieuwbouw Chemie S11: aanstelling studiebureau

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-20 Aantal inschrijvingen: 5 0 0 5 Naam en adres van de contractant: Tijdelijke Vereniging evr-architecten - Arcadis Goudenleeuwplein 1 Gent 9000 _hidden_@evr-architecten.be Geraamde totale waarde: 1741900.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1741900.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21