Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 399193-2019 ( Ref: 482684-2018)
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de publicité et de marketing
Aanbestedende overheid:
Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
22460000, 39294100, 79000000, 79340000, 79341000, 79341100, 79341200, 79342000, 79413000
Beschrijving:
Materiaal voor reclamedrukwerk, handelscatalogi en handleidingen.
Informatie- en reclameproducten.
Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging.
Reclame- en marketingdiensten.
Reclamediensten.
Diensten voor advies inzake reclame.
Diensten voor reclamebeheer.
Marketingdiensten.
Advies inzake marketing management.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging Ballaarstraat 35 Antwerpen 2018 De heer Wouter Blondé Telefoon: +32 34312792 _hidden_@zorgbedrijf.antwerpen.be www.zorgbedrijf.antwerpen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamcontract voor Marketing en Communicatie 2019-2022

2018/094/WBE/03

Zie II.2.4).

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 76940.00 140100.00

Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging naar publiek recht.

Om in de periode 2019-2022 (4 jaar) het marketing- en communicatiebeleid van Zorgbedrijf Antwerpen verder uit te bouwen, wil Zorgbedrijf Antwerpen een beroep doen op externe expertise. De opdracht voor het extern bureau behelst de ontwikkeling van een aantal geïntegreerde campagnes, rekening houdend met de bestaande merkstrategie, marketing- en mediamix, bruikbare technologieën en technieken, timing e.d., [...]. Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van de dienst marketing en communicatie van Zorgbedrijf Antwerpen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Case Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: De kwaliteit waarmee de merkbijbel en de huisstijlgids worden toegepast Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van begeleiding en de manier waarop het advies, de creatieve ondersteuning en de continuiteit ervan worden gewaarborgd Weging: 20 Kostencriterium Naam: De duidelijkheid, kwaiteit en voordeligheid van de prijsopgave Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-482684 Opdracht nr.: 2018/094/WBE/03

Raamcontract Marketing en Communicatie 2019-2022

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 4 3 0 0 Naam en adres van de contractant: LDV/UNITED nv Rijnkaai 99 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32292929 _hidden_@ldv.be Fax: +32 32292930 http://www.redstardesign.be Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 76940.00 140100.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging Ballaarstraat 35 Antwerpen 2018 De heer Wouter Blondé Telefoon: +32 34312792 _hidden_@zorgbedrijf.antwerpen.be www.zorgbedrijf.antwerpen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamcontract voor Marketing en Communicatie 2019-2022

2018/094/WBE/03

Zie II.2.4).

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 76940.00 140100.00

Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging naar publiek recht.

Om in de periode 2019-2022 (4 jaar) het marketing- en communicatiebeleid van Zorgbedrijf Antwerpen verder uit te bouwen, wil Zorgbedrijf Antwerpen een beroep doen op externe expertise. De opdracht voor het extern bureau behelst de ontwikkeling van een aantal geïntegreerde campagnes, rekening houdend met de bestaande merkstrategie, marketing- en mediamix, bruikbare technologieën en technieken, timing e.d., [...]. Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van de dienst marketing en communicatie van Zorgbedrijf Antwerpen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Case Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: De kwaliteit waarmee de merkbijbel en de huisstijlgids worden toegepast Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit van begeleiding en de manier waarop het advies, de creatieve ondersteuning en de continuiteit ervan worden gewaarborgd Weging: 20 Kostencriterium Naam: De duidelijkheid, kwaiteit en voordeligheid van de prijsopgave Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-482684 Opdracht nr.: 2018/094/WBE/03

Raamcontract Marketing en Communicatie 2019-2022

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-19 Aantal inschrijvingen: 4 3 0 0 Naam en adres van de contractant: LDV/UNITED nv Rijnkaai 99 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32292929 _hidden_@ldv.be Fax: +32 32292930 http://www.redstardesign.be Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 76940.00 140100.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21